شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 کارشناس سیستم موقعیت یاب جهانی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS ).
بست:    3

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 مدیر عمومی هماهنگی با سکتور خصوصی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی با سکتور خصوصی  
بست:    4

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

کابل

Background image

 کارشناس هماهنگی با ادارات دولتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس هماهنگی با ادارات دولتی  
بست:    4

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۵۵

کابل

Background image

هماهنگ کننده مالی

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده مالی 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۶:۱۱

کابل

Background image

هماهنک کننده تشکیل

    
عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده تشکیل 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۵:۳۶
Background image

هماهنگ کننده امورکادری

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده امورکادری(HR SME)
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۵:۲۱

کابل

Background image

مدیرعمومی تعلیمات


    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تعلیمات  
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۵:۱۹

کابل

Background image

مدیرعمومی لوژسیتک

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی لوژستیک 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون 
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۵:۸

کابل

Background image

مدیر عمومی قرارگاه

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی قرارگاه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۴:۳۸

کابل

Background image

مدیر عمومی تامین اطلاعات

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی تامین اطلاعات 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون 
موقعیت پست:    کابل

Pagination