منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۶:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 76 قلم ادویه جات مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399

                                                                             

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه و تدارک(76) قلم ادویه جات تحت شماره دواطلبی(MOI99-G-0020) مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را از آمریت پلانگذاری ریاست تدارکات وزارت امور داخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۹:۱۲
Background image

تعین روز آفرگشائی دو پروژه

اطلاعیه

قبلاً پروژه های تهیه و تدارک چهار قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خانه (لات های دوم و سوم) برای سال مالی 1399 و پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۶:۳۱

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 76 قلم ادویه جات مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399

                                                                             

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه و تدارک(76) قلم ادویه جات تحت . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۹:۱۲

تعین روز آفرگشائی دو پروژه

اطلاعیه

قبلاً پروژه های تهیه و تدارک چهار قلم حبوبات مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خانه (لات های دوم و سوم) برای سال مالی 1399 و پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۱۳:۴۵

اعلان دعوت به داوطلبی یک قلم روغن مایع نباتی موردضرورت ریاست عمومی لوژستیک و زون های ساحوی وزارت امور داخله بابت سال مالی 1399

اعلان تدارکات

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 1 قلم روغن مایع نباتی موردضرورت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۰:۵۶

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله بابت سال 1399

اعلان تدارکات

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۰:۴۷

پروژه تهیه وتدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله بابت سال 1399

اعلان تدارکات

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت ریاست . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۰:۳۹

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله بابت سال 1399

اعلان تدارکات

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست . . .