اعلان داوطلبی ۳۳ پروژه وزارت امور داخله

moi-af

Publish Date

Closing Date

متن اعلان
ریاست تدارکات در نظر دارد پروژه های ذیل خویش را:
1 – پروژه امور خریداری مواد شوینده مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت.
2 – پروژه امور وصل برق سولری قوماندانی امنیه ولایت پکتیا، پکتیکا، غزنی و غور.
3 –پروژه خریداری وسایل آبرسانی مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت.
4 – پروژه تهیه و تدارک سولر و بطری مورد نیاز ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی.
5 – پروژه امور وصل برق سولری ولایات لغمان، کاپیسا، خوست و میدان وردک.
6 – پروژه امور وصل برق سولری مورد نیاز ریاست عمومی پاسپورت و مدیریت های آن.
7 – پروژه امور وصل برق سولری مورد نیاز ولایات بلخ، فاریاب، بادغیس و هرات.
8 – پروژه امور وصل برق سولری ولایات کنر، لوگر، کابل و ننگرهار.
9 – پروژه وصل برق شهری ولایت پکتیا.
10 – پروژه امور وصل برق سولری ولایات هلمند، کندهار و زابل.
11 – پروژه وصل برق شهری معینیت مبارزه علیه مواد مخدر.
12 – پروژه خریداری بطری و سولر ریاست عمومی تعمیرات.
13 – پروژه امور وصل برق سولری ولایات پروان، پنجشیر، جوزجان وسرپل.
14 – پروژه امور ترمیمات کلینیک صحیه قوماندانی امنیه ولایت لوگر.
15 – پروژه امور وصل برق حوزه دوم و اطفائیه قوماندانی امنیه ولایت لوگر.
16 – پروژه امور وصل برق قوماندانی امنیه ولایت بدخشان، تخار، سمنگان و نورستان.
17 – پروژه امور وصل برق شهری لوای انتقالات ریاست عمومی لوژستیک .
18 – پروژه امور وصل برق مرکز تربیوی ولایت میدان وردگ.
19 – پروژه امور ترمیم سیستم برق و آبرسانی و نجاری قوماندانی عمومی جلب و جذب.
20 – پروژه امور ترمیمات پارتیشن بندی جغل فرش استیشن اداره محترم عینیات.
21 – پروژه اعمار هنگر جهت نگهداری بالون های اکسیجن ریاست عمومی اطفائیه و ضد حوادث.
22- پروژه خریداری اجناس و مواد ساختمانی ریاست حفظ و مراقبت.
23 – پروژه خریداری لوازم سیستم برق دیپو ریاست حفظ و مراقبت.
24 – پروژه امور خریداری وسایل آبرسانی قطعات مرکز تربیوی حفظ و مراقبت.
25 – پروژه تهیه و تدارک هشت قلم وسایل کمره های امنیتی قوای پولیس.
26 – پروژه امورتهیه و تدارک یک قلم رپیتر مورد ضرورت قوای پولیس.
27 – پروژه تهیه و تدارک دو قلم وسایل مخابروی مورد ضرورت قوای پولیس.
28 – پروژه تهیه و تدارک یک قلم  مخابره کودان سیار مورد ضرورت قوای پولیس.
29 – پروژه تهیه و تدارک ده قلم تجهیزات مخابروی مورد ضرورت قوای پولیس.
30 – پروژه تهیه و تدارک یک قلم مخابره دستی مترولا قوای پولیس.
31 – پروژه تهیه و تدارک هشت قلم تجهیزات شبکوی قوای پولیس.
32 – پروژه امور وصل برق سولری ولایات بغلان، دایکندی، فراه و نیمروز.
33 – پروژه امور وصل برق سولری قوماندانی امنیه ولایت کندز، بامیان و ارزگان.
از طریق روش درخواست نرخگیری برای دو روز به اعلان بگذارد شرکت ها و داوطلبان که خواهان عقد قرارداد با وزارت امور داخله باشند می توانند سند معیاری درخواست نرخگیری را از ریاست تدارکات وزارت امور داخله واقع سرک هشتاد متره میدان هوایی بین المللی کابل روبروی شهرک آریا الی ساعت (04:00) بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 2/12/1400 دریافت نموده و بعد از خانه پری سند معیاری درخواست نرخگیری بتاریخ، زمان و مکان که درج سند معیاری نرخگیری می باشد طور سربسته تسلیم نموده و درجلسه آفر گشائی اشتراک نمایند.
نوت: هرگونه تفاوت بین اعلان و سند معیاری نرخگیری موجود باشد سند معیاری نرخگیری قابل اعتبار می باشد.

More tenders

جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ - ۱۲:۵۱
Background image

تهیه و اکمال وسایل تخنیکی مورد ضرورت آمریت سروی ریاست عمومی تعمیرات

دعوت به داوطلبی شماره نام پروژه شماره داوطلبی 1 تهیه و اکمال وسایل تخنیکی مورد ضرورت آمریت سروی ریاست عمومی تعمیرات MOI1403-G-0067 اداره: ریاست تدارکات وزارت امور داخله محل توزیع آفر: . . .

جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ - ۱۱:۱۰
Background image

پروژه امور اعمار یک باب لوژ

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه امور اعمار یک باب لوژ و کانکریت ریزی میدان جم نظام مورد . . .

جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ - ۱۱:۹
Background image

پروژه تهیه و تدارک (39) قلم تونر باب مختلف النوع ضرورت قطعات و جزوتام های وزارت امور داخله

لطف نموده متن ذیل را از طریق یکی از رسانه ها به نشر اعلان سپارید.
    بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد تا . . .

Back to tenders