گالری رسانه

گوشه از فعالیت های نیروهای امنیتی در دروازه های شهر کابل

پیام تبریکی مولوی نور جلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله بمناسبت عید سعید فطر

عید سعید فطر مبارک در این گزارش آمادگی های نیروهای امنیتی به مناسبت عید سعید فطر را تماشا کنید.

پیام تبریکی معین تامینات وزارت امور داخله به مناسبت عید سعید فطر

پیام تبریکی معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به مناسبت عید سعید فطر

پیام تبریکی ریس امن عامه وزارت امور داخله به مناسبت عید سعید فطر

پیام تبریکی قوماندان عمومی پولیس سرحدی وزارت امور داخله به مناسبت عید سعید فطر

پیام تبریکی ریس دفتر معینیت ارشد وزارت امور داخله به مناسبت عید سعید فطر

پیام تبریکي مولوي زین الله عابر رئس دفتر مقام وزارت داخله به مناسبت عید سعید فطر

مراسم فراغت بیش از دوصد تن ازمنسوبین امنیتی میادین هوایی بنادر و کمیساری ها

بازداشت ۱۱تن درپیوند به جعل و تذویراسناد و تاپه های دولتی و خصوصی ازسوی منسوبین مبارزه باجرایم سنگین

رهبری وزارت امور داخله با خانواده قربانیان انفجارهای روز سه‌شنبه در ناحیه ۱۳ شهر کابل غم‌شریکی نموده

منسوبین ریاست انتک فردی را که قصد داشت بالون های نظارتی امنیتی را به فروش برساند بازداشت نمودند.

رهبری وزارت امور داخله به منزل قاسم قایم رفته و با خانوده اش غم‌شریکی نمودند

بازداشت دو تن از سارقین مسلح وسایط از ولایت لوگر

کشت، فروش و تولید مواد مخدر ازسوی امارت اسلامی ممنوع و با متخلفین برخورد جدی وقانونی صورت خواهدگرفت.

Pagination