گالری رسانه

.بیشتر از ۱۰۰ تن از مدیران پولیس مبارزه با تروریزم از قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت فارغ گردیدند

.گزارش ویژه از دست آورده‌های معینیت مبارزه با مواد مخدر

.یک باب مسجد در مقر معاونیت اول وزارت امور داخله، در ساحه چهار راهی صدارت افتتاح گردید

سه تن در پیوند به کمیشنکاری پاسپورت از سوی منسوبین ریاست عمومی استخبارات وزارت داخله بازداشت شدند

برنده‌ی پروژه تهیه و تدارک "زغال سنگ" برای ادارات مرکزی وزارت امور داخله، یک بانوی تجار شناخته شد‌

منسوبین پولیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله دو تن را در پیوند به سرقت یک منزل بازداشت کردند

چهل و هشت تن از منسوبین ریاست مخابره و تکنالوژی با سپری نمودن آموزش های مسلکی، سند فراغت بدست آوردند

.دو تن در پیوند به خرید و فروش اسلحه و دزدی از مربوطات ولایت کابل بازداشت گردیدند

.بازداشت دو تن در پیوند به فروش و قاچاق تابلیت "کا" از سوی پولیس مبارزه با جرایم جنایی

بازداشت دو تن در پیوند به آدم ربایی از سوی منسوبین مبارزه با جرایم جنایی

بازداشت یک گروپ چهار نفری اختطافچیان از سوی منسوبین مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله

.فراغت ۴۳ تن از منسوبین پولیس از یک دوره ی آموزشی خنثی سازی ماین و مواد منفجره

.بازداشت یک گروه آدم‌ ربایان حرفوی در پیوند اختطاف داکتر فواد پیرزاد و سه تن دیگر

.دو تن به اتهام قتل از خوست بازداشت شدند و یک انبار مهمات از کابل کشف و ضبط شد

نیروهای پولیس امن عامه شبانه روزی بخاطر تامین امنیت مردم تلاش میکنند

کشف موتر سرقت شده پس از ده سال از سوی استخبارات وزارت امور داخله

Pagination