گالری رسانه

!افتتاح مرکز خدمات پیژنتون وزارت امور داخله

!گزارش امنیتی شهر کابل

منسوبین ریاست عمومی تحقیقات جنایی یک تن را که چندی قبل مفقود گردیده بود، پیدا نمودند

مرکز ۱۱۹ پولیس جهت اخذ شکایات و مشکلات امنیتی شهروندان در چهار زون فعال و در خدمت هموطنان قرار دارد2

!برنامه اختتام نمایشگاه بین المللی افغانستان

دیدار هیأتی وزارت امر بالمعروف و‌نهی عن المنکر با کارمندان معینیت مبارزه با مواد مخدر

مرکز ۱۱۹ پولیس جهت اخذ شکایات و مشکلات امنیتی شهروندان در چهار زون فعال و در خدمت هموطنان قرار دارد.

!فراغت ۳۲ تن از یک دوره ی آموزشی صحی از ریاست عمومی امور صحیه

بازداشت یک تن در پیوند به اختطاف از سوی ریاست انتک

گزارش ویژه از فعالیت منسوبین پولیس میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری ولایت هرات

پیام عیدی الحاج پاسوال مولوی زین الله عابر ریس عمومی دفتر مقام وزارت امور داخله

پیام عیدی الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق آخند همکارمعین مبارزه با مواد مخدروزارت امور داخله

پیام عیدی الحاج لوی پاسوال مولوی نورجلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله

برنامه حمایت علمای ولایت پنجشیر از نظام امارت اسلامی

دو صد تن از معتادین به مواد مخدر پس از تداوی رخصت گردیدند

در حدود ۵۰۰ تن معتاد به مواد مخدر صحت یاب گردیدند

Pagination