گالری رسانه

منشی عبدالمجید

ویس احمد برمک

تاج محمد جاهد

نورالحق علومی 1393 -1394

محمد عمر داودزی 1392-1393

علی احمد جلالی

غلام مجتبی پتنگ 1391-1392

بسم الله محمدی 1389-1391

حنیف اتمر 1387-1389

یونس قانونی 1375-1381

محمد اسلم وطنجار

شهنواز تنی

عبدالقدیر نورستانی

پولیس ملی افغان