منوی اطلاعیه

اطلاعیهنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۷/۹/۸ - ۱۲:۳۳
Background image

  حقوق بازمانده گان شهدا و مفقودین

معلومات مختصر در مورد حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین
 مطابق قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهداومفقودین، حقوق و امتیازات زیر به بازمانده گان شهدا و مفقودین پولیس ملی تعلق می گیرد.

    بازمانده گان افسران، ساتنمنان و سربازان که، حین اجرای وظیفه یا عوامل ناشی از آن شهید و یا مفقود گردیده باشند، ، مستحق حقوق تقاعد صد فیصد از آخرین معاش ماهوار شهید و یا مفقود با اجزا و ضمایم آن، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۷/۹/۸ - ۱۲:۲۴
Background image

    حقوق و امتیازات معلولین

معلومات مختصر در مورد حقوق و امتیازات معلولین
 مطابق قانون حقوق و امتیازات معلولین، حقوق و امتیازات زیر به معلولین پولیس ملی تعلق می گیرد.
     برای معلولین کلی، صد فیصد حقوق تقاعد از . . .

بسته شده نمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۷/۹/۸ - ۱۲:۳۳

  حقوق بازمانده گان شهدا و مفقودین

معلومات مختصر در مورد حقوق و امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین
 مطابق قانون حقوق و امتیازات بازمانده گان شهداومفقودین، حقوق و امتیازات زیر به بازمانده گان شهدا و مفقودین پولیس ملی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۷/۹/۸ - ۱۲:۲۴

    حقوق و امتیازات معلولین

معلومات مختصر در مورد حقوق و امتیازات معلولین
 مطابق قانون حقوق و امتیازات معلولین، حقوق و امتیازات زیر به معلولین پولیس ملی تعلق می گیرد.
     برای معلولین کلی، صد فیصد حقوق تقاعد از . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۷ - ۱۵:۵۲

اعلامیه وزارت امورداخله درپیوند به تظاهرات و اجتماعات.

تظاهرات مسالمت آمیز مطابق قوانین و آزادی های مدنی فردی مسجل شده در قانون اساسی کشور از جمله حقوق شهروندان است. پولیس ملی مطابق قانون مسوولیت دارد تا امنیت تظاهرات و تجمعات از قبل هماهنگ . . .