شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

شماره قوماندان امنیه ولایت شماره تماس شماره وتس اپ
۱ قاری ولی جان حمزه  کابل  ۰۷۰۶۱۹۳۵۶۹ ۰۷۶۷۴۰۸۴۴۵
۲  حافظ عبدالرشید عمری  خوست  ۰۷۴۷۷۴۹۷۳۹  
۳ ملا جان محمد حمزه   بغلان  ۰۷۰۰۹۷۳۷۵۳  
۴ مولوی نجیب الله کریمی  لغمان  ۰۷۰۵۵۱۰۸۹۴  
۵ ملا محمد فرید عمر  ننګرهار  ۰۷۳۰۱۶۷۶۷۶ ۰۷۲۸۲۱۲۴۳۲
۶ مولوی مطیع الله سیف الله  کندز ۰۷۷۷۵۰۰۴۴۴  
۷ ملا عبدالرزاق راشد   بلخ  ۰۷۱۱۴۳۸۶۹۴  
۸ مولوی محمد رفیق خادم  ارزګان  ۰۷۰۴۰۳۰۶۲۰ ۰۷۶۷۳۷۴۲۶۴
۹ مولوی عبدالحکیم رفیع الله دایکندی ۰۷۰۳۲۱۳۳۲۹  
۱۰ قاری صلاح الدین ایوبی  زابل ۰۷۰۶۱۵۹۷۰۳ ۰۷۰۶۶۷۵۰۴۴
۱۱ مخدوم مولوی محمد عالم ربانی غزنی ۰۷۰۳۷۰۴۱۲۱ ۰۷۰۳۷۰۴۱۲۱
۱۲ حاجی یاسر آخندزاده هرات ۰۷۰۵۱۸۱۵۵۹ ۰۷۹۳۰۸۰۰۰۸
۱۳ مولوی عبدالحکیم مبارک هلمند ۰۷۰۰۸۲۸۳۶۴  
۱۴ الحاج مولوی عبدالقیوم هلال میدان وردګ ۰۷۰۴۷۷۷۴۳۵ ۰۷۹۷۶۰۷۱۲۹
۱۵ ملا عزیز الله عمر بدخشان ۰۷۶۶۶۷۰۴۴۶ ۰۷۷۱۱۷۵۷۷۷
۱۶ مولوی عبدالستار صابر بادغیس   ۰۷۰۰۰۲۲۳۹۰
۱۷ مفتی محمد یوسف جمالزی نورستان ۰۷۹۰۱۲۷۹۱۷ ۰۷۰۶۴۶۸۲۳۶
۱۸ مولوی عبدالحق حقانی کنر ها ۰۷۸۰۱۰۲۵۲۴ ۰۷۶۴۶۳۴۸۱۷
۱۹ الحاج داملا سراج الدین احمدی فاریاب ۰۷۱۱۵۰۰۷۱۲  
۲۰ صدیق الله شاهین غور ۰۷۷۸۲۴۵۴۰۰  
۲۱ قاری حفیظ الله پهلوان جوزجان ۰۷۲۸۴۲۷۸۳۰ ۰۷۸۴۳۶۴۰۲۰
۲۲ الحاج سردار محمد ایوبی نیمروز ۰۷۰۷۳۸۰۱۰۰ ۰۷۹۰۱۸۸۷۴۱
۲۳ قاری محمد جاوید ضیا الرحمن پروان ۰۷۷۷۴۶۲۱۴۰  
۲۴ الحاج محمد عثمان ترابی کاپیسا ۰۷۸۰۰۰۴۵۲۵  
۲۵ مولوی سید محمد حنیف عباده بامیان ۰۷۹۲۹۴۰۱۱۴  
۲۶ مولوی حبیب الله شاکر سمنګان ۰۷۰۷۴۶۸۸۵۲  
۲۷ مولوی ضیا الحق حامد تخار ۰۷۶۶۴۳۷۹۰۷ ۰۷۸۵۳۲۳۵۸۰
۲۸ مولوی محمد عمر مخلص پکتیا ۰۷۷۱۰۹۸۵۹۷  
۲۹ شیخ الحدیث م م شریف حلیمی پکتیکا ۰۷۶۷۸۶۰۴۲۵ ۰۷۸۱۴۴۸۶۶۲
۳۰ مولوی سمیع الله حزب الله کندهار ۰۷۸۲۹۶۳۰۰۰  
۳۱ مولوی عبدالبصیر مظهری سرپل ۰۷۰۰۰۷۳۷۲۷ ۰۷۹۴۶۳۱۱۲۴
۳۲ مولوی محمدالدین شا مخبت لوګر ۰۷۷۷۶۶۰۵۳۴  
۳۳ مولوی عبدالظاهر خادم فراه ۰۷۹۶۸۰۶۷۴۷  
۳۴ قاری احمد بدر پنجشیر ۰۷۶۶۳۷۷۰۶۴ ۰۷۷۰۱۰۳۳۱۸