شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

ولایت اسم رتبه شماره تماس
هلمند خلیل الرحمن جواد مل پاسوال 0700080808
کندهار تادین خان پاسوال 070004241/0700555575
غزنی  محمد خلیل انداربی مل پاسوال 0700555000
پکتیکا نثاراحمد عبدالرحیمزی سمونوال 0790141414
پکتیا سلطان داود سمونوال 0791320444
فراه غلام درویش سمونوال 0799439393
زابل حکمت الله کوچی سمونوال 0797777755
خوست داوود تره خیل مل پاسوال 0786665533
ارزگان شفیع الله سهار سمونوال 0791253299
میدان وردگ الله داد فدائی سمونوال 0704999914 / 0707030905
لوگر احمد فیصل الله داد مل پاسوال 0793144444
کنرها محمد یوسف مظلومیار مل پاسوال 0705772222
کاپیسا فرید احمد مشعل مل پاسوال 0700322531
نیمروز  عبدالوهاب بالاکرزی سمونوال 0706731889
ننگرهار غلام سنائی ستانکزی سمونوال 0791219511
نورستان  محمد صابر "آرین" پاسوال 0790767676
بادغیس  محمد محفوظ ولیزاده مل پاسوال 0791676767
لغمان   مدیرمنظور استانکزی سمونوال 0791265388
هرات  عبیدالله نورزی سمونوال 0702599999
فاریاب   غیب الله سادات  مل پاسوال 0793211540
کندز  فقیر محمد جوزجانی مل پاسوال 0788778000
تخار  معراج الدین سادات سمونوال 0744566566
سرپل  خواجه ابوبکر  مل پاسوال 0747600000
بدخشان  اسدالله محمدی سمونوال 0791276620
بغلان  محمد ویس صمیمی مل پاسوال 0702212213
سمنگان  عبدالله گارد سمونوال 0799888860
پروان  عبدالواسع وجبی سمونوال 0745000710 / 0791263009
بامیان  صادق مرادی مل پاسوال 0799145222
پنجشیر  عبدالقیوم فیضی سمونمل 0747232323
غور  وحیدالله نظامی سمونوال 0792222444
دایکندی  غلام سخی غفوری مل پاسوال 0777221166\0711112727
جوزجان  عبدالواحد وجدان سمونیار 0791265403
بلخ اجمل فایز سمونوال 0791250800
کابل  امان الله واحدی مل پاسوال 0796696969/0774696969