گزارش‌ها

گزارش سال 1398

کلیات روند اصلاحات

گزارش تحقیق تفاوت میان معاش و مصارف منسوبین پولیس ملی و تاثیر آن در موثریت کاری آنها

گزارش تحقیق آسیب پذیری احتمالی کادری منسوبین پولیس ملی در هنگام آتش بس و صلح

گزارش تحقیق تحلیل مشکلات و چالش های نظام آموزشی اکادمی پولیس بمنظور ایجاد اصلاحات

گزارش تحقیق چگونگی استفاده از یونیفورم پولیس ملی درشهرکابل

گزارش تحقیق بررسی چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی و نقش ان در کاش تلفات مجروحیت ،معلولیت و معیوبیت منسوبین پولیس ملی

گزارش تحقیق قتل های هدفمند منسوبین پولیس ملی و محلی در سال 1398

(مسئله امنیتی و جنایی استفاده از موترسایکل در بزرگ شهرها(چالشها و راه حلها

گزارش تحقیق چگونگی جایگاه مسلک پولیس در اولویت تحصیلات عالی جوانان

گزارش سرویع و تحلیل مواد مخدر

کزارش مفصل سفر کاری سرپرست وزارت امور داخله 

 

د امنیتي چارو ستر معینیت  اړوند د ټول مربوطه قدمو لاسته راوړنې

 

1-Afghanistan Monthly Drug Price Monitorin  July 2023

 

 گزارش اسد ۱۴۰۲

 

گزارش سال ۱۴۰۲ وزارت امور داخله