منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۳۹
Background image

کارمند ثبت وسایط نقلیه

لایحه وظایف :

عنوان بست کارمند ثبت وسایط نقلیه
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست 11
محل کار کابل
گزارشدهی به هماهنگ کننده

                          
هدف وظیفه : ثبت و راجستر نمودن وسایط نقلیه ، حصول اطمینان از ملکیت آن، جلوگیری از تقلب و سؤ استفاده وسایط نقلیه، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۲۶
Background image

مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor)

لایحه وظایف :

عنوان بست مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor) 
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۳۹

کارمند ثبت وسایط نقلیه

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست کارمند ثبت وسایط نقلیه
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست 11
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۲۶

مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor)

لایحه وظایف :

عنوان بست مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor) 
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی . . .
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۲۲

هماهنگ کننده ولایتی

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست هماهنگ کننده ولایتی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست 1
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۱۷

مشاور نظارت از قوانین امور مالی و بودجه

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست مشاور نظارت از قوانین امور مالی و بودجه
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۱۱

متخصص امور بودجه

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست  متخصص امور مالی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 3
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰

متخصص امور مالی

لایحه وظایف :

عنوان بست   متخصص امور مالی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 3 . . .