منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹

کابل

Background image

سافتویر انجنیر/پروگرامر(اعلان مجدد)

 •    عنوان وظیفه : سافتویر انجنیر/پروگرامر
 •    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
 •    موقعیت : کابل 
 •    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی
 •    رتبه : Grade B1
 •    تعداد: 3
 •    گزارش به : آمر مربوطه
 •    گزارش از : ندارد 


........................................................................................................................................................
ھدف وظیفه: 
ار . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹

کابل

Background image

کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها(اعلان مجدد)

•    عنوان وظیفه : کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها 
•    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
•    موقعیت : کابل 
•    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۲:۱۵

کارمند ثبت معلومات

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت امور داخله
ریاست منابع بشری 

لایحه وظایف 
معلومات کلی پست
عنوان وظیفه:    کارمند ثبت معلومات  
بست:    قراردادی NTA
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله
بخ . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

سکرتر

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    سکرتر
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:    مرکز
تعداد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

 عضو آی تی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو آی تی 
بست:    5
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    ریاست . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله
بخش:    ریاست منابع . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کارشناس تشکیلاتی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس تشکیلاتی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله
بخش:    مرکز
موقعیت پست:    ریاست . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کارشناس استخدام

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس استخدام
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:  . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹

کابل

Background image

سافتویر انجنیر/پروگرامر(اعلان مجدد)

 •    عنوان وظیفه : سافتویر انجنیر/پروگرامر
 •    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
 •    موقعیت : کابل 
 •    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۹ - ۹:۳۹

کابل

Background image

کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها(اعلان مجدد)

•    عنوان وظیفه : کارشناس طرح و انکشاف سیستم ها 
•    وزارت و یا اداره : وزارت امور داخله
•    موقعیت : کابل 
•    ریاست : ریاست ع مخابره و تکنالوژی معلوماتی

چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۰:۲۹

کابل

Background image

مشاور هماهنگی و امور ولایات

لایحه وظایف 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور هماهنگی و امور ولایات
بست:    
وزارت یا اداره: