منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۸:۴
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت تخار

عنوان وظیفه:    معاون ملکی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایت (  تخار  )
موقعیت پست:    ولایت (  تخار )
تعداد پست:    1
گزارشده به:    قوماندان امنیه ولایت (تخار )/ریاست هماهنگی ولایتی
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر 
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    10/12/1398
--------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت و کنترول بخشهای . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۲۲
Background image

 مدیرعمومی اجرائیه

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست هماهنگی ولایتی  
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۶:۱۳

عنوان وظیفه: مدیر عمومی اجرائیه 

عنوان وظیفه:    مدیر ع اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی نظارت و ارزیابی   
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس نظارت و ارزیابی 
. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۵:۵۸

مدیرعمومی نظارت و ارزیابی پروژه و برنامه

عنوان وظیفه: مدیر عمومی نظارت و ارزیابی پروژه و برنامه  
بست:    4
وزارت یا اداره:  امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معینیت پالیسی و استراتیژی   
موقعیت پست:   کابل (مرکز . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۸

عنوان وظیفه: آمر هماهنگی با قوماندانی امنیه ولایات


بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:  ریاست هماهنگی ولایتی   
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:  1
گزارشده به:    رئیس هماهنگی ولایتی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    (098)، (099 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۴

عنوان وظیفه: آمر ارزیابی هماهنگی پروژه ها و انکشاف پروژه ها


بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست عمومی همکاری های بین المللی   
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس عمومی همکاری های بین المللی
گزارش . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۱

مدیر عمومی تامینات


بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست پلان و پالیسی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس پلان و پالیسی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    077 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۴۸

عنوان وظیفه: مدیر عمومی اداری


بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست پلان و پالیسی ها
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس پلان و پالیسی ها
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:   . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۸:۴
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت تخار

عنوان وظیفه:    معاون ملکی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایت (  تخار  )
موقعیت پست:    ولایت (  تخار )

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۲۲
Background image

 مدیرعمومی اجرائیه

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست هماهنگی ولایتی  
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۱۲
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه

 عنوان وظیفه:    معاون ملکی قومندانی امنیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله