منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۴۷
Background image

کارشناس محاکم

 لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی
.........................................................................................................................................................

 • عنوان وظیفه : کارشناس محاکم
 • وزارت و یا اداره:  داخله
 • موقعیت : کابل
 • ریاست : عمومی محابس
 • کودنمبر
 • رتبه/بست: 4
 • گزارش به :
 • گزارش از : ندارد

................................................................... . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۴۳
Background image

عضو مسلکی تدارکات اجناس

لایحه وظایف
................................................................

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۴۷

کارشناس محاکم

 لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی
......................................................................................................................................................... . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۴۳

عضو مسلکی تدارکات اجناس

لایحه وظایف
................................................................

 • عنوان وظیفه    : عضو مسلکی تدارکات اجناس
 • وزارت : امور داخله
 • موقعیت : کابل
 • بخش: ریاست تدارکات
 • بست  : ( . . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۳۹

عضو مسلکی دیتابیس

لایحه وظایف
................................................................

 • عنوان وظیفه    :عضو مسلکی دیتابیس
 • وزارت و یا اداره    : امور داخله
 • موقعیت : کابل
 • بخش  : ریاست تدارکات
 • . . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۳۱

مدیرعمومی روابط عامه

                                                                 لایحه وظایف  کارکنان خدمات ملکی

....................................................................................... . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۲۸

قانون دان پولیس

لایحه وظایف
..................................................................................................................................................

 • عنوان وظیفه : قانون دان . . .
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۲۲

انجینرتعمیرات

لایحه وظایف  کارکنان خدمات ملکی
......................................................................................................................................................... . . .