منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۹
Background image

آمر ارتباطات و گزارش دهی


لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر ارتباطات و گزارش دهی
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست همکاری های بین المللی  
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس همکاری های بین المللی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    092-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
------------------------------------------------ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۷
Background image

مدیر اداری

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۹

آمر ارتباطات و گزارش دهی


لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر ارتباطات و گزارش دهی
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست همکاری های بین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۷

مدیر اداری

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت  . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۶

مدیر مقرره و پالیسی

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر مقرره و پالیسی  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:   . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۴

مدیر اداری

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری   
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    ریاست ع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۳

مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست منابع بشری
موقع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۱

مدیر عمومی اجرائیه

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:   . . .