مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله
بخش:    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر ارتباط کارکنان
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: رسیدگی به شکایات ازتمام  مامورین و کارکنان خدماتی  .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری. 
•    تطبیق اهداف و برنامه های اداره.
•    اتخاذ تصامیم در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
•    مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
•    استماع شکایات کارکنان خدمات ملکی و دریافت راه حل آن ها در امور شکایات واصله آنها.
•    بررسی از چگونگی و ضع, تامین عدالت از طریق رسیده گی به شکایات کارکنان بخش های مربوطه.
•      تامین انضباط اداری، بررسی و جلوگیری از انواع تبعیض و رسیده گی به شکایات ، حل اختلافات و تساوی حقوق بخش های مربوطه.
•    آگاهی دادن مامورین وزارت وتدویرورکشاب ها از قوانین ،طرزالعمل ها  و مقرره طرزی سلوک مامورین .
•    توضیح و تشریح اسناد تقنینی، لوایح و طرزالعمل ها درخصوص عدم رسیده گی به شکایات، تبعیض، انضباط و دسپلین خدمات ملکی در وزارت با تشریک مساعی و هماهنگی با ریاست حقوق.
•    تنظیم معلومات حاصله ناشی از بررسی ها و درج آن در دیتابیس مخصوص.
•    دریافت کمی ها و کاستی ها و ارایه مشوره های مثمر کاری به ادارات مربوط مطابق قانون وطرزالعمل ها .
•    تعین شاخص های اساسی و ترتیب طرح های جامع برای ریاست منابع بشری بخاطر انکشاف پالیسی ها.
•    ارایه راپور از وظایف داده شده به مراجع ذیربط و اخذ گزارش از امور کاری پرسونل مطابق به پلان کاری داده شده.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
•    تابعیت افغانستان را داشته باشد .
•    داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا .
•    داشتن تجربه کاری حد اقل  یکسال مرتبط به وظیفه  میباشد .
•    قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی) اداره مربوط .
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies