همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۳۹
Background image

کارمند ثبت وسایط نقلیه

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست کارمند ثبت وسایط نقلیه
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست 11
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۲۶
Background image

مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor)

لایحه وظایف :

عنوان بست مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor) 
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی . . .
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۲۲
Background image

هماهنگ کننده ولایتی

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست هماهنگ کننده ولایتی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست 1
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۱۷
Background image

مشاور نظارت از قوانین امور مالی و بودجه

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست مشاور نظارت از قوانین امور مالی و بودجه
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۱۱
Background image

متخصص امور بودجه

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست  متخصص امور مالی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 3
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰
Background image

متخصص امور مالی

لایحه وظایف :

عنوان بست   متخصص امور مالی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 3 . . .
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۵
Background image

کارمند ثبت وسایط نقلیه ولایتی

لایحه وظایف :

. . .
عنوان بست کارمند ثبت وسایط نقلیه ولایتی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ - ۱۴:۳۸
Background image

مشاور اسنادی

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۱۲:۲۰

وزارت امور داخله

Background image

کارمند تدارکات

وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل میباشند:
رهنمایی ارسال درخواستی: Submission Guideline
کاندیدان محترم قبل از . . .

Pagination