همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۱۵
Background image

کارشناس پلانگذاری

عنوان وظیفه:    کارشناس پلان گذاری
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژِی   
موقعیت پست:    کابل (مرکز)

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۷
Background image

 آمر برنامه MPD یا انکشاف وزارت امور داخله 

عنوان وظیفه:    آمر برنامه MPD یا انکشاف وزارت امور داخله 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۴
Background image

 آمر تفاهم نامه ها و توافق نامه ها

عنوان وظیفه:    آمر تفاهم نامه ها و توافق نامه ها
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست همکاری های بین المللی  

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۰:۵۰
Background image

 مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی‌ها، مصوبات و احکام

عنوان وظیفه:    مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی ها و مصوبات و احکام
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست نظارت و ارزیابی  

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۹:۴۸
Background image

مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و تنفیذ قانون

عنوان وظیفه:    مدیر ع نظارت و ارزیابی از تعلیم و تربیه پولیس ملی و تنفیذ قانون 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست نظارت و ارزیابی  

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۹:۴۱
Background image

مدیر عمومی اصلاح بنیادی و مسلکی سازی

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اصلاح بنیادی و مسلکی سازی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۹:۳۵
Background image

مدیریت عمومی اجراییه

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۹:۲۰
Background image

مدیرعمومی امنیت داخلی

عنوان وظیفه:    مدیر ع  امنیت داخلی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۹:۶
Background image

 تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)

عنوان وظیفه:    تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    ریاست پلان و پالیسی ها 

Pagination