همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۴۹
Background image

معاون ریاست پاسپورت


لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    معاون ریاست پاسپورت
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۴۶
Background image

معاون ملکی


لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    معاون ملکی
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۴۵
Background image

کارشناس حقوقی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس حقوقی
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۴۳
Background image

مدیر ع اجرائیه

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع اجرائیه
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۴۱
Background image

آمر هماهنگی با قوماندانی امنیه ولایات

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر هماهنگی با  قوماندانی امنیه ولایات
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۳۹
Background image

آمر تفاهم نامه ها و توافق نامه ها

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تفاهم نامه ها و توافق نامه ها
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۳۷
Background image

آمر هماهنگی با مشاورین


لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر هماهنگی با مشاورین
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۳۳
Background image

تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۳۱
Background image

تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)
بست:    3

Pagination