همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۶ - ۹:۳۰
Background image

معاونین ملکی قومندانی‌های امنیه ولایات، زابل، دایکندی، کندز، سرپل، فراه و ارزگان


معلومات کلی پست:
عنوان وظیفه:  معاون ملکی 
بست:   3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۶:۵۵
Background image

هماهنگ کننده مالی

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده مالی 
بست:    4
وزارت یا اداره:      وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۶:۱۱
Background image

هماهنک کننده تشکیل

    
عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده تشکیل 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۵:۳۶
Background image

هماهنگ کننده امورکادری

عنوان وظیفه:    هماهنگ کننده امورکادری(HR SME)
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون
موقعیت پست:    کابل

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۵:۲۸
Background image

 عضو مدیریت عمومی تعلیمات

عنوان وظیفه:    عضو مدیریت عمومی تعلیمات 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    8

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۵:۲۱
Background image

مدیرعمومی تعلیمات


    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تعلیمات  
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۵:۱۹
Background image

مدیرعمومی لوژسیتک

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی لوژستیک 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی پیژنتون 
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۵:۸
Background image

مدیر عمومی قرارگاه

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی قرارگاه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۷ - ۱۵:۰
Background image

اعضای کمکی سیستم اپس

عنوان وظیفه:    اعضای میز کمکی
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست عمومی پیزنتون
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    6

Pagination