همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۲۹
Background image

کارشناس پلان گذاری

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس پلان گذاری
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۲۷
Background image

آمر برنامه MPD یا انکشاف وزارت امور داخله

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر برنامه MPD یا انکشاف وزارت امور داخله

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۲۵
Background image

آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۲۲
Background image

تحلیل گران مالی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    تحلیل گران مالی
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۲۱
Background image

مشاور مالی و بودجه

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور مالی و بودجه
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۱۹
Background image

مشاور ارتقاء ظرفیت

لایحه  وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور ارتقاء ظرفیت
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۱۷
Background image

مشاور لوژستیک

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور لوژستیک
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۱۵
Background image

آمر اجرائیه

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر اجرائیه
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۲:۱۰
Background image

آمر تفتیش

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تفتیش
بست:    3

Pagination