تعداد پنج بست های خالی به اعلان گذاشته شد

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۹ - ۱۵:۱۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله برای بعضی بست ها به کارمندان مسلکی نیاز دارد.
به منظور سپردن کار به اهل کار و مصدر خدمت بهتر به هموطنان گرامی بست ها ذیل را به اعلان می گذارد.
1- استاد اسکنرها
2-معاون استاد اسکنرها
3- انجینر نیتورک سرتیفاید CCIE
4- انجینر نیتورک سرتیفاید CCNP
5- سافت ویر دیپلوپر

واجدین شرایط می توانند سی وی ویا خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس(ictmoi.kabul@gmail.com) ارسال نمایند.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies