مشاور اداره و تامینات

moi-af
چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ - ۱۰:۲۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف 
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مشاور اداره و تامینات
بست:    
وزارت یا اداره:
بخش مربوطه:    امور داخله
معین مبارزه با مواد مخدر
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1(NTA-C1)
گزارشدهی به:    معین مبارزه با موادمخدر
گزارش¬گیر از:    از بخش های مورد نیاز
......................................................................................................................................................
هدف  (خلاصه) وظایف:
ارائه مشوره و همکاری به مقام رهبری معینیت مبارزه با مواد مخدر در قسمت پلانگذاری، امور اداری و تامیناتی جهت استفاده از منابع و امکانات موجود اداره.
مسئولیت ها و صلاحیت های وظیفوی:
1.    ارائه مشوره به مقام رهبری معینیت مبارزه با مواد مخدر در راستای تدوین برنامه های بودجوی، مالی و تامیناتی مبارزه با مواد مخدر
2.    ارائه مشوره و همکاری تخنیکی در امور پلانگذاری بخش های تامینات معیتیت مبارزه با مواد مخدر.
3.    همکاری در قسمت طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی معینیت مبارزه با مواد مخدر.
4.    ارائه مشوره و همکاری در تطبیق برنامه های آموزشی.
5.    ارائه مشوره در رابطه به امور مالی و تامیناتی معینیت مبارزه با مواد مخدر.
6.    انجام سایر وظایف که از جانب رهبری معینیت در مطابقت به نیاز اداره سپرده میشود.
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
1.    درجه تحصیل
•    داشتن سند تحصیلی لیسانس در بخش های اقتصاد، حقوق عمومی، اداره پالیسی، اداره تجارت به ماستر ترجیح داده میشود.
•    مهارت های کمپیوتری
•    مهارت در بخش پلانگذاری
•    مهارت در بخش تدوین برنامه ها
•    مهارت در بخش بودحع سازی
•    تسلط کامل به دو زبان ملی ( پشتو و در ی) و انگلیسی
2.    تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
•    پنج سال تجربه کاری برای لیسانس و سه سال برای ماستر در بخش اداره، مدیریت، برنامه سازی، پلان و بودجه سازی

..............................................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 05/06/1401 الی 16/06/1401 درخواست کاری (CV) خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  بشکل الکترونیکی به ایمیل CivilianHR.office@moi.gov.af ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies