همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۳۴
Background image

عنوان وظیفه: مشاور تدارکات


بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    معینیت تامینات
تعداد پست:    1

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۲۸
Background image

سکرتر

عنوان وظیفه:    سکرتر
بست:  4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    معینیت تامینات

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۱۵
Background image

کارشناس تحلیل وارزیابی حالات فعل / مدیریت عمومی پلانهای استراتیژیک


•    عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل وارزیابی حالات فعل / مدیریت عمومی پلانهای استراتیژیک
•    وزارت و یا اداره: وزارت امورداخله  

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۵:۳۵
Background image

مسوول حفظ و مراقبت

لایحه  وظایف مسئول حفظ و مراقبت
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مسئول حفظ و مراقبت  

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۱۵:۲۵
Background image

آمریت‌های تعمیرات

لایحه  وظایف آمر تعمیرات
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تعمیرات 

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۴:۱۴
Background image

معاون ملکی قومندانی امنیه ولایت جوزجان


عنوان وظیفه:  معاون ملکی 
بست:   3
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    قوماندانی امنیه ولایت (جوزجان)
موقعیت پست:    ولایت (جوزجان)

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۳۳
Background image

مدیر عمومی اجراییه

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت اداری 
تعداد پست:    1

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۲۴
Background image

 آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله

عنوان وظیفه:    آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۱۹
Background image

 مدیر عمومی ترجمه اسناد

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی ترجمه اسناد
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژِی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)

Pagination