همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۷
Background image

داکتر نسایی و ولادی (اعلان مجدد)

 لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی
.................................................................................................................

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۲:۰
Background image

مشاور کلینیک ها (اعلان مجدد)

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۵۶
Background image

داکتر داخله (اعلان مجدد)

 لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۵۲
Background image

داکتر داخله (اعلان مجدد)

 لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۴۴
Background image

مدیریت ارتباط، صحت، مصونیت و رفاه کارکنان (اعلان مجدد)

 لایحه وظیفه کارکنان خدمات ملکی
...................................................................................................................................

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۴۰
Background image

مدیرع پلانگذاری و منابع بشری (اعلان مجدد)

 لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۳۴
Background image

ترجمان لسان انگلیسی

 لایحه وطایف کارکنان خدمات ملکی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۲۷
Background image

ترجمان لسان انگلیسی (اعلان مجدد)

 لایحه وطایف کارکنان خدمات ملکی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۱:۲۲
Background image

مدیرعمومی سوانح (اعلان مجدد)

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

Pagination