همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۹
Background image

آمر ارتباطات و گزارش دهی


لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر ارتباطات و گزارش دهی
بست:    3

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۷
Background image

مدیر اداری

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۶
Background image

مدیر مقرره و پالیسی

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر مقرره و پالیسی  
بست:    5

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۴
Background image

مدیر اداری

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری   
بست:    5

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۳
Background image

مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۱
Background image

مدیر عمومی اجرائیه

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۸
Background image

مدیر ع دیتابیس


لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع دیتابیس
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۶
Background image

مدیر ع اداری

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع اداری  
بست:    4

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۴
Background image

مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق مصوبات و احکام

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع نظارت و ارزیابی از تطبیق مصوبات و احکام

Pagination