کارمند ثبت معلومات

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۲:۱۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

Sorry...This form is closed to new submissions.

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت امور داخله
ریاست منابع بشری 

لایحه وظایف 
معلومات کلی پست
عنوان وظیفه:    کارمند ثبت معلومات  
بست:    قراردادی NTA
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله
بخش مربوطه:    ریاست ع پاسپورت
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    41
گزارشده به:    رئیس منابع بشری 
گزارش¬گیر از:    ندارد
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  جمع آوری، حصول اطمینان از صحت، درج و ثبت معلومات در دیتابیس، و حصول اطمینان از محفوظ بودن و قابل استفاده بودن معلومات درج شده در سیستم
......................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی: 
1.    طرح و ترتیب فارمت های مشخص برای جمع آوری و ثبت معلومات و ارقام مورد ضروت در سیستم.
2.    جمع آوری، چک و حصول اطمینان از صحت و دقت معلومات جمع آوری شده جهت درج در سیستم
3.    درج معلومات مطابق مشخصات ونیازمندی در سیستم ها به وقت و زمان معیینه.
4.    حصول اطمینان از محفوظ بودن و قابل استفاده بودن معلومات درج شده با اخذ منظم و دوامدار نسخه کاپی   (Backup)
5.    ثبت معلومات متقاضیان پاسپورت در سیستم مطابق فورم های مشخص.
6.    شریک ساختن معلومات با بخش های مربوطه و همکار مطابق نیازمندی و لزوم دید اداره جهت استفاده رسمی.
7.    نظارت متداوم از فعال بودن سیستم و رفع مشکلات تخنیکی دیتابیس و نصب و فعال نگهداری پروگرام  امنیتی جهت جلوگیری از تخریب ویروس.
8.    تلاش جهت آموزش و ارتقاء ظرفیت سایر همکاران بخش مربوطه در بخش های تخنیکی.
9.    ارائه گزارشات تفصیلی از معلومات درج شده نظر به ضرورت به بخش های مربوطه به اساس هدایت اداره.
10.    ترتیب پلان و گزارشات منظم فعالیت های بخش مربوطه بشکل ماهوار، ربعوار و سالانه.
11.    اجرای سایر امور رسمی اداره که از سوی امر مستقیم به متصدی پست محول میگردد. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام:
•    داشتن تابعیت افغانستان
•    داشتن حد اقل سن 18 سال
•    داشتن سند فراغت لسانس  یا بالاتر از آن از موسسات تعلیمی و تحصیلی رسمی داخل یا خارج کشور 
•    داشتن حد اقل ۳ سال تجربه کاری  
•    داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص دیتابیس
•    آشنائی با زبان انگلیسی
•    به حکم قطعی و نهایی محاکم ذیصلاح به جرم جنایت محکوم نگردیده باشد
•    کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.


رهنمود تسلیم دهی درخواستی: 
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 1/4/1400 الی 7/4/1400 درخواست کاری خویش را با اسناد تحصیلی و اسناد تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود..
 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies