عضو آی تی

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو آی تی 
بست:    5
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    ریاست منابع بشری 
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیرعمومی آی تی 
گزارش¬گیر از:    ندارد.
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: ارائه و فراهم آوری خدمات انستالیشن و فعال نمودن کمپیوتر های بخش های مربوطه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده ریاست.
2.    انستالیشن پروگرامهای مورد ضرورت در کمپیوتر.
3.    نصب درایور ها و اپدیت نمودن انتی ویروس در صورت ضرورت.
4.    فعال نمودن کمپیوتر و تنظیم آن با پرنتر.
5.    ارائه یاداشت های مشخص از پرزه جات کمپیوتر که غیر فعال شده است.
6.    ارسال و مرسول مکاتیب به مراجع مربوط.
7.    ترتیب پیشنهاد و انتقال کمپیوتر غیرفعال به ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی.
8.    طرح رهنمودها و پیشنهادات معقول و ارائه آن به ریاست جهت بهبود امورکمپیوتری بخشهای مربوط.
9.    ارائه گزارش ماهوار،ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای مربوطه ، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: کمیپوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، انجنیری کمپیوتر و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری برای احراز این بست (ضرورت نیست).
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو و یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies