د اعلانونه مینو

داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱ - ۱۵:۲۱
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 45 قلم مواد خام دوخت مورد نیاز اعمالتخانه ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0034

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا درتهیه وتدراک 45 قلم مواد خام دوخت مورد نیاز اعمالتخانه ریاست ع لوژستیکوزارت امور داخله  برای سال مالی  1398.

اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوطه را از آمریت اجناس ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱ - ۱۵:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک لات دوم پروژه 36 قلم عینیات قرطاسیوی مورد نیاز ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک لات دوم پروژه  36 قلم عینیات قرطاسیوی مورد . . .

ClosedShow all

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱ - ۱۵:۲۱

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 45 قلم مواد خام دوخت مورد نیاز اعمالتخانه ریاست ع لوژستیک وزارت امور داخله

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0034

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا درتهیه وتدراک 45 قلم مواد خام دوخت مورد نیاز اعمالتخانه ریاست ع لوژستیکوزارت امور داخله . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱ - ۱۵:۱۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک لات دوم پروژه 36 قلم عینیات قرطاسیوی مورد نیاز ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک لات دوم پروژه  36 قلم عینیات قرطاسیوی مورد . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۳۱ - ۹:۰

دعوت به داوطلبی پروژه 9 قلم لوازم تاسیساتی و علایم ترافیکی مورد ضرورت ریاست ع ترافیک

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0040

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا درتدارک(9) قلم لوازم تاسیساتی وعلایم ترافیکی مورد ضرورت ریاستع ترافیک وزارت امور داخله  . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۳۱ - ۸:۵۴

دعوت به داطلبی پروژه تهیه و تدارک 3 قلم سولر بطری مورد نیاز قطعات و جزوتام های وزارت امورداخله

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0030 (re-bid)                                                                                                      

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۸ - ۱۱:۱۹

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه های لات اول و دوم یک قلم روغن مورد نیاز ریاست ع محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی ۱۳۹۸

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ؛ وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد تدارک یک قلم روغن لات اول ریاست ع محافظت عامه و تصدی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ - ۹:۴۲

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد امور ساختمان محبس ولایت کندهار

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود :

 وزارت امور داخله  در نظر دارد ، قرار داد امور ساختمان محبس کندهار  تحت شماره داوطلبی NPA/MOI/97/W . . .