د اعلانونه مینو

داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۴:۱
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه امور نصب و منتاژ تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات

عنوان:  امور نصب و منتاژ تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات 

شماره دعوت به داوطلبی: MOI-98-f-0181   

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و نقل چاپ شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات وزارت امور داخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۳:۵۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارد اد زون های ذیلپروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی امنیه ولایات برای سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخلهدر نظر دارد، زون های ذیلپروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت . . .

ClosedShow all

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۴:۱

دعوت به داوطلبی پروژه امور نصب و منتاژ تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات

عنوان:  امور نصب و منتاژ تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات 

شماره دعوت به داوطلبی: MOI-98-f-0181   

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۳:۵۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارد اد زون های ذیلپروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی امنیه ولایات برای سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخلهدر نظر دارد، زون های ذیلپروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۳:۵۴

دعوت به داوطلبی پروژه تدارک 16قلم ادویه طبی ضرورت سال مالی1398

روژه تدارک 16قلم ادویه طبی ضرورت سال مالی1398

 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0055

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه تدارک پروژه پروژه تدارک . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۵۱

تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور حفر یک حلقه چاه عمیق برمه یی آب آشامیدنی مورد ضرورت ریاست محترم مبارزه علیه جرایم سنگین

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود :

 وزارت امور داخله  در نظر دارد ، قرار داد پروژه امور حفر یک حلقه چاه عمیق برمه یی آب آشامیدنی مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۴۸

تصمیم اعطای قرارداد زون های ذیل پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی امنیه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، زون های ذیل پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۴۴

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک پایه ترانسفارمر مکمل الاسباب (160) کیوی برای محبس ولایت کاپیسا از بابت سال مالی 1398

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0043

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید، تا در پروسه تهیه و تدارک یک پایه ترانسفارمر مکمل الاسباب (160) کیوی برای محبس ولایت کاپیسا . . .