د ویاند دفتر سره اړیکه

د افغانستان اسلامي جمهوریت | د کورنیو چارو وزارت

د مقام د دفتر عمومی ریاست | د رسنیو او عامه اړیکو ریاست | د وياند دفتر


 

نصرت رحیمی  د رسنیو او عامه اړیکو ریاست سرپرست:

د اړیکو شمېرې: 795155155 (93+) / 202202968 (93+)

هدایت الله "حافظ"  د رسنیو او عامه اړیکو مرستیال

عمومی معلومات: (0202201758)