د اعلانونه مینو

داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۵
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0045

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا درتهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد نیاز قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1398.

اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوطه را از آمریت اجناس ریاست تدارکات وزارت امورداخله بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۱
Background image

دعوت به داطلبی پروژه تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

 تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0047

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

ClosedShow all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۵

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 19 قلم لکچرنوت مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0045

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۱۱

دعوت به داطلبی پروژه تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

 تهیه وتدراک 28 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی 1398 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0047

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۷

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه برای سال مالی 1398

تهیه وتدراک 18 قلم کتب مورد ضرورت قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه  برای سال مالی  1398
شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0046
وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۹:۴۹

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 31 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خان ها برای سال مالی 1398

 تهیه و تدارک 31 قلم قرطاسیه باب مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خان ها برای سال مالی 1398.

شماره دعوت به داوطلبی : MOI98-G-0044

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۸:۵۶

دعوت به داوطلبی پروژه امور تحکیمات قراول و جغل فرش راه عمومی معینیت محترم مبارزه علیه مواد مخدر

عنوان:  امور تحکیمات قراول و جغل فرش راه عمومی معینیت محترم مبارزه علیه مواد مخدر

شماره دعوت به داوطلبی: MOI98-f-0179   

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۷:۴۴

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه تدارک شش قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه برای سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه تدارک شش قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی . . .