Announcements menu

TendersAll tenders

Tue, Dec 04 2018 11:28 AM
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه دو قلم چوب سوخت لات اول و دوم معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت لات اول و دوم معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی سال مالی 1398.

:MOI98-G-2006شماره دعوت به داوطلبی بالترتیب 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه تدارک پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت لات اول و دوم معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی سال سال مالی1398 اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوطه را از آمریت اجناس ریاست تدارکات وزارت . . .

Sat, Dec 01 2018 12:21 PM
Background image

Test Tender

This is test tender by site admin

RecentShow all

Sat, Dec 01 2018 12:21 PM
Background image

Test Tender

This is test tender by site admin

ClosedShow all

Tue, Dec 04 2018 11:28 AM

دعوت به داوطلبی پروژه دو قلم چوب سوخت لات اول و دوم معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

دعوت به داوطلبی

عنوان: پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت لات اول و دوم معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی سال مالی 1398.

:MOI98-G-2006شماره دعوت به داوطلبی بالترتیب 

وزارت امور داخله از تمام . . .