همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۱:۳۴
Background image

پروژه تهیه و تدارک 39 قلم تونرباب مختلف النوع مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای وزارت امور داخله

دعوت به داوطلبی

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصیه

1

پروژه تهیه و تدارک 39 قلم تونرباب مختلف النوع مورد ضرورت قطعات وجزوتامهای وزارت امور داخله . . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ - ۱۱:۲۸
Background image

تمدید شماره (3) اعلان داوطلبی چهار پروژه مواد اعاشوی قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

شرایط قبلی تمدید شماره (2)

شماره

نام پروژه

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر

1

تهیه و تدارک سه قلم گوشت گاو، گوسفند و مرغ مورد ضرورت قطعات و . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ - ۱۰:۲۶
Background image

پروژه تهیه و تدارک چهار قلم عینیات مفروشاتی پکه باب مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

دعوت به داوطلبی

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصیه

1

پروژه تهیه و تدارک چهار قلم عینیات مفروشاتی پکه باب مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت . . .

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ - ۱۰:۵۱
Background image

تهیه وتدارک 44 قلم اجناس قرطاسیوی غیر مطبوع ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

دعوت به داوطلبی

. . .

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصیه

1

تهیه وتدارک 44 قلم اجناس قرطاسیوی غیر مطبوع ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۱ - ۱۲:۱۶
Background image

تمدید اعلان داوطلبی یک قلم گازمایع طبخ اعاشه مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

شرایط قبلی

شماره

نام پروژه

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر

1

تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع طبخ اعاشه  مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امور . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۷ - ۱۱:۴
Background image

تمدید شماره (2) اعلان داوطلبی چهار پروژه مواد اعاشوی قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

شرایط قبلی تمدید شماره (1)

شماره

نام پروژه

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر

1

تهیه و تدارک سه قلم گوشت گاو، گوسفند و مرغ مورد ضرورت قطعات و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱ - ۱۱:۲
Background image

تمدید اعلان داوطلبی چهار پروژه مواد اعاشوی قطعات و جزوتامهای وزارت امور داخله

شرایط قبلی

شماره

نام پروژه

تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفر

1

تهیه و تدارک سه قلم گوشت گاو، گوسفند و مرغ مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ - ۱۰:۲۸
Background image

پروژه تهیه و تدارک 7 قلم اجناس مورد نیاز  دیتا سنتر مرکزی مدیریت ع حفظ و مراقبت

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 7 قلم اجناس مورد نیاز  دیتا سنتر مرکزی مدیریت ع . . .

Pagination