همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۲۳:۵۷
Background image

دعوت به داوطلبی قرارداد خریداری یک عراده اسکواتور و یک عراده کرند وزارت امور داخله برای سال مالی 1398

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری یک عراده اسکواتور و یک عراده کرند وزارت امور داخله   . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۲۳:۵۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوره مورد ضرورت ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم بوره مورد ضرورت ریاست عمومی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۲۱
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه اعمار تعمیر جدید ,یکباب ذخیره آب,حفریک حلقه چاه آب آشامیدنی, چاه سپتیک, سیستم آبرسانی, کانالیزاسیون, سیستم برق تعمیر جدید و ترمیمات آمریت اعمالتخانه 

                                  

  اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از  وزارت  امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر جدید . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۱۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم گوشت گوسفند مورد نیاز قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی های امنیه ولایات برای سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت امور داخله در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم گوشت گوسفند مورد نیاز قطعات و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۱۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک پروژه  19 قلم لکچرنوت ها مورد نیاز قوماندانی عمومی تعلیم تربیه برای  سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک پروژه  19 قلم لکچرنوت ها مورد نیاز قوماندانی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۹
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تدارکات 1586 پایه کمپیوتر دیسکتاپ مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای وزارت امورداخله بابت سال 1398

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از  وزارت  امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارکات 1586 پایه کمپیوتر دیسکتاپ مورد ضرورت قطعات و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد قرارداد تهیه و تدارک (116)قلم ادویه جات وملزمه طبی ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها برای  سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک (116)قلم ادویه جات وملزمه طبی ریاست عمومی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۱:۳
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدراک18قلم تجهیزات سیستم آب وکانالیزاسیون، 38قلم تجهیزات مولد انرژی برق، 22قلم تجهیزات تکنالوژی، 20قلم رنگ وپرینتر، 15قلم تجهیزات مخابروی و22قلم البسه باب مورد نیاز ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ها برای 139

شماره دعوت به داوطلبی بالترتیب :MOI/98/G-0056وMOI/98/G-0057وMOI/98/G-0058وMOI/98/G-0059وMOI/98/G-0060وMOI/98/G-0039

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید،تا در تهیه . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۹ - ۱۰:۵۸
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه پروژه تدارک 51 قلم اجناس تعمیراتی جزوتام های مرکزی موردضرورت ریاست عمومی محابس وتوقیف خانه ازبابت سال مالی 1398 به اساس قرارداد فی واحد

 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0053

 

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید،تا در پروژه تهیه وتدارک 51 قلم اجناس تعمیراتی جزوتام های مرکزی موردضرورت ریاست عمومی . . .

Pagination