همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۱:۵۷
Background image

پروژه تهیه و تدارک 12 قلم عینیات مفروشات مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۹:۳۶ کابل
Background image

پروژه تهیه و تدارک پنج قلم عینیات البسوی مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۹:۳۵ کابل
Background image

پروژه تهیه و تدارک یک قلم دریشی افرادی در دو رنگ مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

. . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۱۱ کابل
Background image

اعلان مجدد پروژه تهیه و تدارک نه قلم تجهیزات انفرادی نظامی مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

اداره سیستیکا

. . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۱۱ کابل
Background image

اعلان مجدد پروژه تهیه و تدارک هشت قلم عینیات البسوی موسمی مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

. . .

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۳:۱۱ کابل
Background image

اعلان مجدد پروژه تهیه و تدارک چهار قلم عینیات البسوی مورد ضرورت وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

. . .

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۹:۵۰ کابل
Background image

اعلان مجدد پروژه زرهی سازی 53 عراده وسایط نقلیه وزارت امور داخله برای سال مالی 1400

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

اداره سیستیکا

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۱:۱۶
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک یک قلم آرد گندم، مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک برای سال های مالی 1400 و 1401.

شماره های دعوت به داوطلبی: MOI/1400-G-0037/Rebid.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تدارک یک قلم آرد گندم شامل اپارات مرکز(قطعات خاص)، مورد نیاز . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ - ۱۳:۴۷
Background image

تهیه وتدارک یک قلم روغن مایع مورد ضرورت ریاست محترم عمومی لوژستیک پولیس برای سال مالی 1400

شماره های دعوت به داوطلبی: MOI/99-G-2023/rebide.

اعلان دعوت به داو طلبی

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه  تــدارک یک قلم روغن مایع شامل قومندانی . . .

Pagination