بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۱۱:۴۹
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 30 قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت ریاست محترم عمومی محابس و توقیف خانه ها

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله ج .ا .ا در نظر دارد تا پروژه تهیه وتدارک (30)قلم اجناس مفروشاتی مورد ضرورت ریاست . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۰ - ۸:۲۰
Background image

تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک (54) قلم مواد تعمیراتی مربوط ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک (54)قلم مواد تعمیراتی مربوط ریاست عمومی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۸:۳۹
Background image

1 قلم روغن مایع وطنی بدون کلسترول موردضرورتریاست عمومی محابس و توقیف خانه های زون مرکزی, زون شمال و زون جنوب غرب وزارت امور داخله

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 1 قلم روغن مایع وطنی  بدون کلسترول . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۶ - ۸:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 5 قلم واترپمپ های مختلف النوع مورد ضرورت ریاست عمومی تعمیرات

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارکپروژه 5 قلم واتر پمپ های مختلف النوع مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۵ - ۱۱:۳۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد امور تحکیمات قراول و احاطه ریاست عمومی عملیاتهای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ،معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد امور تحکیمات قراول و احاطه ریاست عمومی عملیاتهای پولیس مبارزه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۵ - ۸:۴۲
Background image

اعلان دعوت به داو طلبی پروژه : قرارداد امور کانکریت ریزی سرک حلقوی و سرک میدان مرکز تعلیمی ریاست محترم عمومی محابس و توقیف خانه ها

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-F-0189

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و نقل چاپ شرطنامه مربوطه را از ریاست تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ۱۲:۱۷
Background image

پروژه تهیه وتدارک یک قلم مواد اعاشوی(نان خشک) مورد نیاز ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های مرکز و 4 زون ساحوی وزارت امورداخله

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وتدارک  یک قلم مواد اعاشوی(نان خشک) مورد نیاز ریاست . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ۹:۲۵
Background image

تهیه وتدارک 4 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایات وزارت امور داخله

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبیپروژه تهیه وتدارک 4 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی محابس وتوقیف . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ۹:۱۷
Background image

پروژه خریداری یک عراده اسکواتورتایر دار و یک عراده کرند 50 تن وزارت امور داخله برای سال مالی 1398

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری یک عراده اسکواتورتایردار و یک عراده کرند 50 تن وزارت . . .

Pagination