بسته شده Show all

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۴:۰
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه امور نصب و منتاژ تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات

 

 

عنوان:  امور نصب و منتاژ تجهیزات سیستم سولری مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات  

 

شماره دعوت به داوطلبی: MOI-98-f-0181   

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۳:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارد اد زون های ذیلپروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی امنیه ولایات برای سال مالی 1398

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخلهدر نظر دارد، زون های ذیلپروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۳:۵۲
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تدارک 16قلم ادویه طبی ضرورت سال مالی1398

پروژه تدارک 16قلم ادویه طبی ضرورت سال مالی1398

 

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0055

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه تدارک پروژه پروژه تدارک . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۴۹
Background image

تصمیم اعطای قرارداد پروژه امور حفر یک حلقه چاه عمیق برمه یی آب آشامیدنی مورد ضرورت ریاست محترم مبارزه علیه جرایم سنگین

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود :

 وزارت امور داخله  در نظر دارد ، قرار داد پروژه امور حفر یک حلقه چاه عمیق برمه یی آب آشامیدنی مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۴۷
Background image

تصمیم اعطای قرارداد زون های ذیل پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای مرکزی و زون های ساحوی به شمول قوماندانی امنیه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، زون های ذیل پروژه تدارک دو قلم چوب سوخت ( بلوط و ارچه ) مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۴۳
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک یک پایه ترانسفارمر مکمل الاسباب (160) کیوی برای محبس ولایت کاپیسا از بابت سال مالی 1398

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0043

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید، تا در پروسه تهیه و تدارک یک پایه ترانسفارمر مکمل الاسباب (160) کیوی برای محبس ولایت کاپیسا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۴۰
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 65 قلم ادویه جات طبی مورد نیاز تصدی ملی ریاست عمومی محافظت عامه برای سال مالی 1398

شماره دعوت به داوطلبی:MOI98-G-0026

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجدشرایط دعوت مینماید، تا در پروسه تهیه و تدارک 65 قلم ادویه جات طبی مورد نیاز تصدی ملی ریاست عمومی محافظت عامه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۹:۳۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد یکپایه ترانسفارمر مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها

بدینوسیله باتاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک یک پایه ترانسفارمر مورد ضرورت ریاست عمومی محابس . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۹:۳۱
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارکات مخابره کودان ثابت, کودان سیار و رپیتر مورد ضرورت وزارت امور داخله

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از  وزارت  امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تهیه و تدارکات مخابره کودان ثابت, کودان سیار و رپیتر مورد . . .

Pagination