کارشناس سیستم موقعیت یاب جهانی

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS ).
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت مبارزه با مواد مخدر
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد بست:    
گزارشده به:    آمر سیستم اطلاعات ومعلومات جغرافیائی مواد مخدر.
گزارش¬گیر از:    ندارد.
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      هدف وظیفه: اخذ، جمع آوری و ثبت نقاط جی پی اس از مسیرهای قاچاق، ترافیک در عرصه مواد مخدر.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    دریافت معلومات مورد نیاز از تصویر بر داری فضایی و ستلایت در رابطه به اندازه کشت محصولات غیر مجاز وتشخیص آن ها  در هماهنگی با اداره ملی احصائیه و معلومات.
2.    همکاری در پروسۀ توحید ساختن معلومات حاصله از فضا ( RS) با گزارشات سروی زمینی، معلومات جی پی اس (GPS) و کارتوگرافیک.
3.    عکس بر داری ازساحات تحت زرع موادمخدر از طریق هلیکوپتر.
4.     همکاری در تنظیم عکس های ماهواره ئی غیر منظم به شکل منظم آن با استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور.
5.    تهیه و ایجاد شیپ فایل (Ship File) به گونه سافت آن جهت تعین، معرفی و شناسایی نباتات غیر مشروع. 
وظایف مدیریتی: 
6.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
7.    همکاری در  اخذ و انتقال نقاط جی پی اس و تصاویر دیجیتالی مواد مخدر در بانک اطلاعات جغرافیائی.
8.    همکاری در ترتیب نقشه های مسیر قاچاق، تولید مواد مخدر، ولایات متاثر و عاری از زرع مواد مخدر.
9.    همکاری در تحلیل و تجزیه ارقام مواد مخدر در سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور.
10.    ارایه گزارشات از اجراآت حاوی معلومات راجع به نقاط جی پی اس، جداول، گراف ها از وضعیت مواد مخدر در ولایات کشور.
11.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
13.    
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
         این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
    رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس در رشته های :اقتصاد، زراعت، زمین شناسی، انجنیری، توپوگرافی ، سیستم های اطلاعاتی جغرافیای GIS، سایبر سکیورتی و         کمپیوتر ساینس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود.
              تجربه کاری: حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه. 
         مهارت های لازم: بلدیت اساسات اداره ومدیریت، مهارتهای کمپیوتری،GPS، GIS&.
تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
 و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
        موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
       ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies