معاون مدیریت ع پلان و پالیسی

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۳ - ۱۳:۴۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

خلص لایحه وظایف

مشخصات بست

  • معاون مدیریت عمومی پلان امر مستقیم پرسونل بوده وویظایف ذیل را عهده دارمیباشد.
  • 1_ درجهت تحقق تمامآ وظایف که به عهده مدیر عمومی گذاشته شده همکاری همه جانبه مینماید .
  • 2_  - بخاطر ارتقای سطح دانش خود وپرسونل خود سعی وتلاش همه جانبه مینماید
  • 3- در جهت تحـــــقق پالیسی های تعلیم وتربیه سعی وتلاش همه جانبه نموده در صورت لزوم و ضرورت باکمسیون تدوین پالیسی هـــــای وزارت امور داخله نظریات ومشوره های مثمر خود را شریک ساخته همکاری مینماید.
  • 4_ ازچگونگی اجراات پرسونل وحـاضــــری آنها کنترول و مواظبت نموده وآنها رابه وظایف شان رهنمائی مینماید .

 

معاون مدیریت ع پلان و پالیسی

  •    عنوان وظیفه

سمونمل

بست ذکور

1 بست

تعداد بست ها

                                                             شرایط متقاضی     

  • - داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس اکادمی پولیس  و یا معادل آن.
  • - داشتن حد اقل دوسال  تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 - داشتن مهارت در برنامه های کمپیوتر (پروگرام آفیس).

- تسلط کامل به زبان های رسمی کشور (دری و پشتو).    

 - رتبه کاندیدان طبق پالیسی اپس، یک بست پائین، یک بست بالاتر و یا معادل بست باشد.

Documents

فورم متقاضی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies