مدیر تجهیزات و ترمیمات

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۹:۵۸

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست       
عنوان وظیفه:    مدیر تجهیزات و ترمیمات        
بست:    قراردادی        
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله        
بخش مربوطه    معینیت امور تامیناتی – ریاست ع لوژستیک ، سایت ترمیماتی وسایط       
موقعیت پست:    ننگرهار  , هلمند , ارزگان , زابل , پکتیا ,کندز        
تعداد پست:    6       
گزارشده به:    دفتر مرکزی ریاست ع لوژسنیک و قوماندانی حمایوی            
گزارش­گیر از:    کارمندان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )    
هدف وظیفه: مدیریت از تمام فعالیت های روزانه ورکشاپ , نظارت از کیفیت ترمیمات

.......................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
·    مدیریت از  گروپ میخانیک ها و حمایت ایشان در بخش کاری
·    تشخیص عوارض و راه حل برای ترمیم آندر بخش وسایط خفیفه  ثقیله و  تجهیزات
·    نظارت عملی از تمام فعالیت های ورکشاپ بخصوص موارد تخنیکی
·    تثبیت  پرزه جات کارآمد در آینده  و ذخیرهآن  در  دیپو ها
·    نظارت از پیشرفت ترمیم هر واسطه به شکل جداگانه
·    پیگیری  ترمیم هر واسطه نظر به  وقت و زمان مشخص شده و ثبت آن در سیستم
·    مسئول ارایه خدمات بهتر و قناعت بخش از ترمیمات به مراجعین
·    مسئول چک و کنترول وسایط بعد از ترمیم
·    اگاهی کامل  از تخینک وسایط ثقیله و خفیفه
وظایف مدیریتی:
·    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
·    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
·    اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطهبه وی سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
·    هماهنگی با تمام بخشهای  مرتبط کاری در مرکز و ولایت جهت بهبود فعالیتهای کاری سایت ترمیماتی

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری،  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
2.    تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حداقل 4 سال مرتبط
3.    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 11/11/1399 الی 17/11/1399 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل TAMIM.RAHMANI@MOI.GOV.AFارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies