مفتش تکنالوژی معلوماتی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مفتش تکنالوژی معلوماتی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی تفتیش 
موقعیت پست:    مرکز 
تعداد پست:    
گزارشده به:    آمر تفتیش تکنالوژی معلوماتی    
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: بررسی از سیستم های تکنالوژی معلوماتی ، نتورک کمپیوتر ها و سافت ویر های بخشهای مرکزی و لایتی وزارت امور داخله
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    بررسی و ارزیابی  سیستم ها به اساس کار برد ، و ترتیب پلان عملیاتی تفتیش جهت بررسی ستخت افزار ها و نرم افزار های وزارت.
2.    اجرای تفتیش تکنالوژی معلوماتی به اساس پلان منظور شده و هدایات ریاست عمومی تفتیش طبق طرزالعمل تفتیش سیستم های تکنالوژی معلوماتی.
3.    آسیب شناسی سیستم تکنالوژی معلوماتی ، سافت ویر ها، دیتا بیس ها، سرور روم ها ، سیستم نت ورک ، کمپیوتر ها و سایر تجهیزارت و لوازم ای تی
4.    ترتیب چک لیست ها ، پرسش نامه ها و برنامه ها جهت تحلیل عمومی سیستم های معلوماتی شامل نت ورک ، دیتابیس ها، سرور ها ، روتر ها و سایر افزار های ای تی. 
5.    بررسی سیتسم های NIMS ، COR IMS ، APPS  و سایر سیستم های ایجاد شده در وزارت و ارایه سفارشات و راحل ها جهت سیستم سازی تمام وزارت 
6.    مستند سازی مشکلات خلاها و نواقصات کاری در سیستم معلوماتی وزارت، 
7.    ارائیه سفارشات ارزنده جهت بهبود روند های برنامه های کمپیوتری و بهبود سیستم تکنالوژی معلوماتی
8.    شناسایی ضعف کنترول داخلی در سیستم ها و ارایه سفارشات جهت تقویت آن و تهیه گزارش بخشهای تفتیش شده ارائه آن به آمر مربوط.
9.    حصول اطمینان از تطبیق پالیسی بخش تکنالوژی معلوماتی در سطح  اپارات مرکز و قوماندانی های امنیه.
وظایف مدیریتی: 
10.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
11.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
13.    مفاهمه و هماهنگی با اداراات ذیربط جهت تحقق اهداف برنامه های ریاست/وزارت.
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: (تکنالوژی معلوماتی، سایبرسکیورتی، دیتابیس، کمپیوتر ساینس،  برنامه های کمپیوتری، انکشاف دیتابیس، انجینری کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•     تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
•     ومهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
(5)نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
ب‌.    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام؛
 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies