بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۹:۱۷
Background image

معاون ملکی قوماندانی امنیه ولایت نیمروز

عنوان وظیفه:            معاون ملکی
بست:                     3
وزارت یا اداره:        وزارت امور داخله

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۶:۱۳
Background image

عنوان وظیفه: مدیر عمومی اجرائیه 

عنوان وظیفه:    مدیر ع اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست عمومی نظارت و ارزیابی   
موقعیت پست:    کابل

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۵:۵۸
Background image

مدیرعمومی نظارت و ارزیابی پروژه و برنامه

عنوان وظیفه: مدیر عمومی نظارت و ارزیابی پروژه و برنامه  
بست:    4
وزارت یا اداره:  امور داخله 

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۸
Background image

عنوان وظیفه: آمر هماهنگی با قوماندانی امنیه ولایات


بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:  ریاست هماهنگی ولایتی   
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:  1

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۴
Background image

عنوان وظیفه: آمر ارزیابی هماهنگی پروژه ها و انکشاف پروژه ها


بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست عمومی همکاری های بین المللی   
موقعیت پست:    کابل (مرکز)

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۱
Background image

مدیر عمومی تامینات


بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست پلان و پالیسی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۴۸
Background image

عنوان وظیفه: مدیر عمومی اداری


بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست پلان و پالیسی ها
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۴۵
Background image

تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)

 عنوان وظیفه:  تحلیلگر پلان و پالیسی (کارشناس)
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۴۱
Background image

عنوان وظیفه : کارشناس مدیریت پروگرام سازی


•    وزارت و یا اداره: وزارت امورداخله  
•    موقعیت :
•    ریاست : پلان و برنامه  
•    کودنمبر :  
•    رتبه/بست: 4

Pagination