گزارش ماه دلو سال ۱۳۹۸

مدیریت‌های عمومی پولیس مردمی قوماندانی‌های امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، بادغیس، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی، نورستان و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی ایجاد و به سلسله جلسات نوبتی ماهوار طی ماه دلو سال ۱۳۹۸ نیز، ۲۶۸ مورد جلسه شورای مشورتی میان مردم و پولیس را به اشتراک ۶۳۵۰ تن تدویر نموده‌اند.
در جلسات متذکره پیرامون وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی و جلب همکاری‌های مردم با پولیس در تأمین امنیت محلات شان صحبت گردید. اعضای شوراهای مشورتی بمنظور تأمین امنیت و حل مشکلات محلات شان نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل شریک ساخته، همچنان جهت حل آن مشوره های لازم ارائه نموده اند، مسئولین پولیس مردمی نظریات و پیشنهادات اعضای شوراهای مشورتی را جمع آوری و در تفاهم با رهبری قوماندانی‌های محترم امنیه ولایات مبنی بر رفع مشکلات مردم اقدام نموده اند.
 

پولیس مردمی