گزارش ماه ثور سال 1399

مدیریت های عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، بادغیس، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی، نورستان و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی ایجاد و به سلسله جلسات نوبتی ماهوارشان طی ماه ثورسال ۱۳۹۹ تعداد ۲۴۹ جلسه شورای مشورتی بین مردم و پولیس را پیرامون وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دایر نمود در این جلسات به مردم محل در مورد توصیه های صحی بحث و گفتگو صورت گرفت و از مردم خواسته شد تا توصیه داکتران را در مورد جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یا کوید ۱۹ جداً مراعات نمایند تا باشد فامیل‌های شان و جامعه از این ویروس خطرناک در امان بماند.