گزارش تدویر جلسات شوراهای مشورتی بین پولیس و مردم در مرکز و ولایات

مدیریت های عمومی پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی، بادغیس و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی که قبلاً ایجاد نموده است، به سلسله جلسات نوبتی ماهوار شان طی ماه اسد سال 1398، 255 مورد جلسه شورای مشورتی بین مردم و پولیس را به اشتراک 5589 تن تدویر نموده اند.
در جلسات متذکره پیرامون وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی و جلب همکاری مردم با پولیس در تأمین امنیت محلات شان تبادل نظر صورت گرفت. اعضای شوراهای مشورتی بمنظور تأمین امنیت و حل مشکلات محلات شان نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل شریک ساخته، همچنان جهت حل آن، مشوره های لازم ارائه نمودند، مسئولین پولیس مردمی نظریات و پیشنهادات اعضای شوراهای مشورتی را جمع آوری و در تفاهم با رهبری قوماندانی‌های محترم امنیه ولایات مبنی بر رفع مشکلات مردم اجراات مقتضی صورت گرفت.

m