گزارش تدویر جلسات شوراهای مشورتی بین پولیس و مردم در مرکز و ولایات

z


مدیریت‌های عمومی پولیس مردمی قوماندانی‎های امنیه ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، ننگرهار، لغمان، کنرها، نورستان، لوگر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردگ، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، هلمند، نیمروز، بلخ، جوزجان، بادغیس، فاریاب، سرپل، سمنگان، کندز، تخار، بغلان، بدخشان، هرات، فراه، خوست، غزنی و غور شوراهای مشورتی بین مردم و پولیس را طبق پلان برنامه عمل ملی در سال 1397 ایجاد نموده و به سلسله جلسات نوبتی ماهوار، طی ماه ثور سال1398، 248جلسه شورای مشورتی بین مردم و پولیس را به اشتراک 5819تن برگزار نموده اند.
در جلسات متذکره پیرامون وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی و جلب همکاری مردم با پولیس در تأمین امنیت محلات شان صحبت شده است.
 اعضای شوراهای مشورتی بمنظور تأمین امنیت وحل مشکلات محلات شان نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل شریک ساخته، همچنان جهت حل آن مشوره‌های لازم را ارائه نموده اند، مسئولین پولیس مردمی نظریات و پیشنهادات اعضای شوراهای مشورتی را جمع آوری و در تفاهم با رهبری قوماندانی‌های محترم امنیه ولایات مبنی بر رفع مشکلات مردم اقدام نموده اند.

x