پروژه تهیه و تدارک (9) قلم تجهیزات مخابروی از قبیل (بطری ،چارجرو آنتن مخابره ) ضرورت قطعات و جزوتام های قوای پولیس سال ( 1399)

nazary_admin

Publish Date

   شماره داوطلبی: NPA/MOI/99/G-5325/NCB

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت امور داخله  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک پروژه(9)  قلم تجهیزات مخابروی از قبیل (بطری ،چارجرو آنتن مخابره ) ضرورت قطعات و جزوتام های قوای پولیس سال ( 1399)که دارای نمبر تشخیصیه NPA/MOI/99/G-5325/NCB  می باشد  ، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی(28  ) روز تقویمی ارائه نمایند. 

وصول شرطنامه از آدرس:

اسناد داو طلبی پروژه متذکره را از ویب سایت اداره تدارکات ملی ( https://ageops.net ) بدست آورده جلسه قبل از داوطلبی بتاریخ 18/01/1399 ساعت 10 قبل از ظهر  از طریق اسکایپ  و تسلیمی آفرها به تاریخ  02/02/1399ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفرمبلغ 1,300,000 ، یک میلیون و سه صد هزار افغانی بوده ، به واحد پولی (افغانی) و یا سایر اسعار دیگر قابل تبادله ، پذیرفته میشود.
نوعیت تضمین آفر بانک گرنتی (تضمین بانکی) می باشد.

تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده قابل قبول نیست.  

آدرس:  اداره امور ج ا ا، اداره تدارکات ملی، سکرتریت آفر گشایی  اطاق کنفرانس های اداره تدارکات ملی.

در صورت تفاوت میان تاریخ اعلان داوطلبی و اسناد داوطلبی، تاریخ مندرج شرطنامه قابل اعتبار می باشد .

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۱۰:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد ق. ا ولایت کاپیسا پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد،اعطا قرارداد ق.ا.ولایت کاپیسا پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۹:۵۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد لات 20 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد  اعطا قرارداد لات 20 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۹:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد لات 4،لات 15،لات 16،لات 30، ولات 31 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک .

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد  اعطا قرارداد لات 4،لات 15،لات 16،لات 30،لات و لات 31 . . .

Back to tenders