پروژه تهیه و تدارک سیزده قلم حبوبات مورد ضرورت وزارت امور داخله

nazary_admin

Publish Date

اعلان دعوت برای داوطلبی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت امور داخله

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک سیزده قلم حبوبات مورد ضرورت وزارت امور داخله

نمبر تشخیصیه: NPA/MoI/1400/G-1908/NCB

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

مؤرخ 1400/02/15ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر

مقدار تضمین آفر:

 • برای، لات اول، ولایت کابل (قطعات اپارات مرکز)، مقدار تضمین آفر 1,700,000 یک میلیون و هفتصد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات دوم، ولایت کابل (ق امنیه)، مقدار تضمین آفر 1,600,000 یک میلیون و ششصد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سوم، ولایت ننگرهار، مقدار تضمین آفر 670,000 ششصدو هفتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات چهارم، ولایت پروان، مقدار تضمین آفر 240,000  دوصدو چهل هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات پنجم، ولایت کاپیسا، مقدار تضمین آفر 190,000  یکصدو نود هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات ششم، ولایت پنجشیر، مقدار تضمین آفر 140,000  یکصدو چهل هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات هفتم، ولایت نورستان، مقدار تضمین آفر 280,000 دوصدو هشتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات هشتم، ولایت کنر، مقدار تضمین آفر 300,000  سه صد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات نهم، ولایت لغمان، مقدار تضمین آفر 170,000 یکصدو هفتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات دهم، ولایت بامیان، مقدار تضمین آفر 150,000  یکصدو پنجاه هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات یازده هم، ولایت پکتیا، مقدار تضمین آفر 380,000 سه صدو هشتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات دوازده هم، ولایت غزنی، مقدار تضمین آفر 370,000 سه صدو هفتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سیزده هم، ولایت پکتیکا، مقدار تضمین آفر 380,000 سه صدو هشتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات چهارده هم، ولایت خوست، مقدار تضمین آفر 390,000  سه صدو نود هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات پانزده هم، ولایت لوگر، مقدار تضمین آفر 240,000  دوصدو چهل هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات شانزده هم، ولایت وردک، مقدار تضمین آفر 330,000  سه صدو سی هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات هفده هم، ولایت کندهار، مقدار تضمین آفر 1,400,000  یک میلیون و چهار صد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات هجده هم، ولایت ارزگان، مقدار تضمین آفر 340,000 سه صدو چهل هزار افغانی می باشد.
 • برای،لات نزده هم،ولایت زابل، مقدار تضمین آفر 270,000 دوصدو هفتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست ام، ولایت دایکندی، مقدار تضمین آفر 170,000 یکصد و هفتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و یکم، ولایت هلمند، مقدار تضمین آفر 950,000 نه صدو و پنجاه هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و دوم، ولایت نیمروز، مقدار تضمین آفر 270,000 دوصدو هفتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و سوم، ولایت هرات، مقدار تضمین آفر 740,000  هفتصدو چهل هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و چهارم، ولایت فراه، مقدار تضمین آفر 360,000  سه صدو شصت هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و پنجم، ولایت بادغیس، مقدار تضمین آفر 210,000  دوصدو ده هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و ششم، ولایت غور، مقدار تضمین آفر 200,000  دو صد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و هفتم، ولایت بلخ، مقدار تضمین آفر 550,000  پنجصدو پنجاه هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و هشتم، ولایت فاریاب، مقدار تضمین آفر 400,000  چهارصد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات بیست و نهم، ولایت سمنگان، مقدار تضمین آفر 140,000  یکصدو چهل هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سی ام، ولایت سرپل، مقدار تضمین آفر 190,000  یکصدو نود هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سی و یکم، ولایت جوزجان، مقدار تضمین آفر 210,000  دو صدو ده هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سی و دوم، ولایت کندز، مقدار تضمین آفر 450,000 چهارصدو پنجاه هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سی و سوم، ولایت بدخشان، مقدار تضمین آفر 530,000 پنجصدو سی هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سی و چهارم، ولایت تخار، مقدار تضمین آفر 280,000 دوصدو هشتاد هزار افغانی می باشد.
 • برای، لات سی و پنجم، ولایت بغلان، مقدار تضمین آفر 490,000  چهارصدو نود هزار افغانی می باشد.

آدرس برای تسلیمی  آفر

آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر

 داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت  www.npa.gov.af, https://ageops.net/ , https://tenders.ageops.net/   بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد.

شماره تماس: 020 292 6295

ایمیل ادرس: Khalid.raouf@npa.gov.af   

کاپی: masih.alimy@npa.gov.af , zubair.majeed@npa.gov.af

 

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۲:۵۹
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 4 قلم ادویه طبی (ویتامین ها) مورد ضرورت ریاست محترم عمومی خدمات صحیه پولیس برای سال مالی 1399

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک 4 قلم ادویه طبی (ویتامین ها) مورد ضرورت ریاست محترم عمومی خدمات صحیه پولیس برای سال مالی 1399.

شماره دعوت به داوطلبی:MOI99-G-0068

وزارت امور . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۷ کابل
Background image

اعلان داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (6) قلم تجهیزات ولوازم اطفایوی مورد ضرورت ریاست ع رسیدگی به حوادث واطفاییه برای سال مالی 1400.

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در  پروژه تهیه وتدارک ( 6 ) قلم تجهیزات ولوازم اطفاییوی مورد ضرورت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفاییه برای سال مالی 1400 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۴:۱۶
Background image

داو طلبی پروژه تهیه وتدارک (6) قلم تجهیزات ولوازم اطفایوی مورد ضرورت ریاست ع رسیدگی به حوادث واطفاییه برای سال مالی 1400

MOI/1400/G -0020 .

داوطلبی: وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه وتدارک ( 6 ) قلم تجهیزات ولوازم اطفاییوی مورد ضرورت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث . . .

Back to tenders