معین تعلیمات و پرسونل وزارت امورداخله در راس یک هیئتی به سه ولایت کشور سفر کرد

jamil-moi
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ - ۱۴:۴۶
7

لوی پاسوال عبدالجبار پردلی معین تعلیمات و پرسونل وزارت امورداخله در این سفر، ضمن بررسی وضعیت امنیتی ولایت های زابل، ارزگان و کندهار نیز وضعیت معیشتی، لوژستیکی و محاربوی نیروهای پولیس ملی مستقر در ولایت های متذکره را مورد ارزیابی قرار داد.

معین تعلیمات و پرسونل، همچنان با مسئولین ملکی و نظامی ولایت های ارزگان، زابل و کندهار دیدار نمود و در این دیدار ها روی بهبود وضعیت امنیتی و نیز هماهنگی بیشتر میان پولیس و سایر نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید صورت گرفت.

همچنان در این سفر، شماری از منسوبین و سربازان پولیس از سوی معین تعلیمات و پرسونل وزارت امورداخله به پاس خدمات شایسته شان مورد مکافات مادی و معنوی قرار گرفتند.