ریاست پولیس انترپول

تاریخچه سازمان پولیس انترپول

 سازمان یبین‌المللی انترپول  یک نهاد بین المللی است که غرض مبارزه با مجرمین بین‌المللی و تامین امنیت عمومی کشورهای عضو به وجود آمده‌است . انترپول  در سال  1923 در وینا پایتخت اتریش  ایجاد ،هدف اصلی این سازمان  تسهیل نمودن همکاری  بین پولیس کشورهای عضو و هماهنگ‌ کردن مراجع  عدلی و قضایی کشورها برای مبارزه با مجرمین و جرایم بین‌المللی می باشد.

مقر اصلی  سازمان انترپول  در شهر لیون کشور فرانسه موقعیت داشته و  با داشتن 194 کشور عضو پس از سازمان ملل  بزرگترین نهاد بین‌المللی در سطح دنیا است.

وظایف دفاتر ملی انترپول کشور های عضو 

هریک از کشور های عضو سازمان پولیس انترپول  دفتر ملی انترپول (  National Central  Bureaus ) را دارا می باشند، وظایف  این دفاتر وصل  نمودن نهاد های   تنفیض قانون کشور شان  با کشور های عضو و جنرال سکرتریت سازمان انترپول  ازطریق شبکه جهانی امن  انترپول تحت عنوان I 24/7  ) 24  ساعته در هفت روز هفته ) می باشد.  

تاریخچه ریاست پولیس انترپول افغانستان

افغانستان در 21  اکتوبر سال 2002 عضویت سازمان انترپول را در یکصد هفتادو یکمین اجلاس عمومی سازمان که در کشور کامرون برگذار  گردید کسب نمود، در ابتدا  مدیریت انترپول در چوکات تشکیلات وزارت امور داخله ایجاد و اغاز به فعالیت کرد که بعدا نظر به نیازمندی  تشکیل ان به تدریج انکشاف یافت.   

در سال 2010  با جلب کمک های جامعه جهانی و سازمان انترپول ، ریاست پولیس بین المللی به مثابه یک ریاست مستقل تحت هدایت مستقیم  معینیت  ارشد امور امنیتی  وزارت امور داخله با ایجاد دفاتر ساحوی در 13 بندر زمینی و 4 میادین هوایی کشور ، کابل ، مزار ، هرات ، قندهار و یک امریت ارتباطی در ریاست ترافیک کابل به منظور تثبیت و شناسایی وسایط  سرقت شده بین المللی ارتقا یافت ، تشکیل موجود ریاست انترپول شامل  96 تن، افسر، ساتنمن، ساتونکی و کارمندان ملکی  می باشد.

وظایف ریاست پولیس انترپول افغانستان.

ریاست پولیس انترپول  دسترسی نهاد های تنفیض قانون اففانستان  را به  دیتابیس های سازمان   انترپول  و 193 کشور های عضو تسهیل می نماید که وظایف مهم ان قرار ذیل است: 

  • مبارزه علیه جرایم سازمان یافته فرامرزی
  • تثبیت شناسایی و گرفتاری  مجرمین تحت تعقیب بین المللی در میادین و بنادر کشور با استفاده از دیتابیس های سازمان انترپول .
  • پیگیری قضایای جرمی اتباع خارجی در داخل کشور و پیگیری قضایای جرمی اتباع افغان در بیرون از کشور.     
  • تامین ارتباط دوامدار و تبادل اطلاعات امنیتی با جنرال سکرتیت سازمان انترپول و انترپول  کشورهای عضو. 
  •  پیگیری جرایمی که درچند کشور به وقوع پیوسته و به نحوی با منافع  افغانستان مرتبط باشد.
  • چک و بررسی سوابق جرمی اتباع خارجی که در افغانستان  خواهان  فعالیت های تجارتی می گردند .  
  •     پیگیری قضایا در رابطه با ردیابی و شناسایی اشخاص لا درک اتباع افغان در خارج از کشور  و خارجیان مفقود شده در داخل کشور.
  •   ساقط ساختن پاسپورتهای سرقت شده یا مفقود شده اتباع افغانستان در سطح بین المللی  

نوع اقدامات ریاست پولیس انترپول:

ریاست انترپول افغانستان منحیث  پل ارتباطی بین نهاد های تنفیض قانون کشور با کشورهای عضو و جنرال سکرتریت انترپول  است. موضوعات و قضایایی جرمی ایکه از جانب سازمان انترپول  یا کشورهای عضو مواصلت میورزد و نیازمند اقدامات انترپول افغانستان می باشد این ریاست پیرامون موضوعات درخواست شده مطابق به لایحه وظایف توسط بخش های مربوطه خویش اجراات می نماید،   در صورت نیاز موضوع را غرض همکاری های لازم به ارگانهای ذیربط ارسال میدارد .

به همین طور موضوعات و قضایایی جرمی ایکه از جانب مراجع عدلی و قضایی ، کشفی و استخباراتی  کشور مواصلت می نماید و نیازمند همکاری های بین المللی باشد انترپول افغانستان موضوعات درخواست شده را به جنرال سکرتریت سازمان انترپول و کشور های عضو غرض اجرراات ارسال و مطالبه همکاری های لازم را می نماید.