تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت بغلان

مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت بغلان و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (123) تن میرسید 6 جلسه را پیرامون همکاری مردم با پولیس، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتخابات پارلمانی سال  1397، حل منازعه، وضعیت امنیتی، مشکلات محیطی، تأمین امنیت محلات شان صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi