تصمیم اعطای قرارداد دو قلم گوشت زون های ذیل

shahab-pro

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد (هر دو قلم زون های شمال و جنوب غرب و قلم گوشت گاو زون جنوب) پروژه تهیه و تدارک دو قلم گوشت گاو و گوسفند مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایاتبرای سال مالی 1398 تحت شماره داوطلبی (NPA/MoI/98/G-2326/NCB) ، را به شرح ذیل و به شرکت های ذیل اعطا نماید:

شرکت های مشترک انعام الله برات زوی لمیتد و  لوجستیکی شکیبحفیظ، باالترتیب دارنده جواز نمبر های (01-01-9458) و (D-02-1300) و آدرسهای سرک 4 سیلوی مرکزی ، مرکز کابل- افغانستان و حاجی غلام دستگیر مارکت چوک تالاشی، مرکز ننگرهار، جلال آباد – افغانستان: 

گوشت گاو زون شمال: به قیمت فی واحد ( کیلوگرام) 216 ، قیمت مجموعی حداقل 18,086,328 و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر 24,115,320 افغانی؛

گوشت گاو زون جنوب غرب: به قیمت فی واحد ( کیلوگرام) 215 ، قیمت مجموعی حداقل 23,808,240 و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر 31,744,535 افغانی؛

شرکت نوی پارشار لمیتد، دارنده جواز نمبر (0101-9237) و آدرس کارته مامورین، مرکز کابل – افغانستان:

گوشت گوسفند زون شمال: به قیمت فی واحد ( کیلوگرام) 259 ، قیمت مجموعی حداقل 16,295,244 و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر 21,726,992 افغانی؛

گوشت گوسفند زون جنوب غرب: به قیمت فی واحد ( کیلوگرام) 259 ، قیمت مجموعی حداقل 21,690,991 و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر 28,921,494افغانی؛

گوشت گاو زون جنوب: به قیمت فی واحد ( کیلوگرام) 218 ، قیمت مجموعی حداقل 5,754,328 و قیمت مجموعی تخمینی حداکثر 7,672,510 افغانی؛

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور داخله واقع سرک چهل متره میدانهوایی، کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۵:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تخلیه چاه سپتیک ریاست محافظت عامه و تصدی امنیتی برای سال مالی 1399

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد پروژه تخلیه چاه سپتیک ریاست محافظت عامه و تصدی . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۹:۳۷
Background image

اعلان پروژه 24 قلم مواد اعاشوی (میوه و ترکاری) مورد ضرورت ریاست لوژستیک وزارت امور داخله برای سال 1399

 اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارتامور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 23 قلم مواد اعاشوی(میوه و ترکاری) مورد ضرورت ریاست عمومی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۶:۳۱
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 76 قلم ادویه جات مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1399

                                                                             

وزارت امور داخله از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروژه تهیه و تدارک(76) قلم ادویه جات تحت . . .

Back to tenders