اطلاعیه ریاست عمومی رسیده گی به حوادث واطفائیه وزارت امور داخله

moi-af
moi

هموطنان محترم، به‌منظور نجات جان، مال ودارائی های عامه وشخصی وبخاطر جلوگیری از واقعات آتش سوزی نکات آتی را درنظر بگیرید:
1. با استشمام بوی پطرول و گاز در منازل، دروازه ها و کلکین های اطاقها و دفاتر خویش را فوراٌ باز نموده از روشن نمودن سوچ های برق، گوگرد وسگرت لایتر جدآ خودداری نمایید درغیر آن باعث حریق گردیده و عواقب خطرناک جانی و مالی را در قبال خواهد داشت.
2. از کشیدن سگرت، روشن نمودن گوگرد و سگرت لایتر درمحلات توزیع مواد نفتی، گاز مایع، ورکشاب های تخنیکی وفابریکات نساجی جداٌ خود داری نمایند، بخاطر آگاهی و معلومات عامه، علایم خطر و لوایح منع کشیدن سگرت در مکان های ذکر شده درمحل مناسب نصب گردد.
3. از ذخیره نمودن مایعات قابل اشتعال از قبیل پطرول، دیزل، تیل خاک و گاز مایع در نزدیک آشپز خانه، تهکوی ها، دیپوها و گدام های اجناس واموال خویش جداٌ خود داری نمایید.
4.بخاطر جلوگیری از شارتی برق تمام لین ها، کیبل ها فیوزها وساکت های کهنه و فرسوده را عوض نموده واز ترمیم نمودن وسایل برقی بطور خودسرانه و غیرفنی اجتناب نموده و به شخص فنی آن مراجعه نمایید.
5.قبل از استفاده وروشن نمودن وسایل گازی از قبیل اجاغ، منقل، بخاری و گیس را در بیرون از منزل کنترول نمایید تا وسایل متذکره عوارض تخنیکی نداشته و بعد از اطمینان کامل استفاده نمایید.
6. از استفاده بالون های گازی غیر استندرد خود داری نمایید.
7.گوگرد ودیگر وسایل تولید حرارت را از دسترس اطفال دورنگهداری نمایید.
8. ذغال را قبل از گذاشتن در زیر صندلی، در فضای آزاد خوب تازه نموده تا شعله های آبی رنگ به سفیدی مبدل گشته و بعد از آن استفاده نمایید.
9.قبل از ترک نمودن دفاتر، منازل، دکاکین و فروشگاه های خویش، تمام وسایل برقی، گازی و آتش زا را خاموش نموده وبعد از کسب اطمینان محل را ترک نمایید.
10. از گرم نمودن بالون های گاز بالای بخاری ها و آتش جداً خوداری نمایید.
11. از خشک نمودن لباس بالای بخاری ها و از انبار نمودن چوب ومواد سوخت در اطراف بخاری های داغ جدآ خود داری نمایید.
12. تمام موسسات دولتی و شخصی مکلف اند تا مطابق نظریات مسئولین اداره اطفاییه تاسیسات خویش را با وسایل اولیه ضد حریق تجهیز نمایند درغیر آن با متخلفین مطابق مقرره تنظیم اموراطفاییه برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
در صورت وقوع حریق به شماره تیلفون‌های ذیل به تماس شوید:
0202101333
0202104007
0202104008

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۳:۵۹
Background image

اطلاعیه وزارت امور داخله درپیوند به جلب وجذب پولیس اناثیه

وزارت امور داخله، در نظر دارد تا "250" تن از فارغان صنوف ۱۴ولیسانس طبقه "اناث" را که علاقه شمولیت به صفوف پولیس ملی را د

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۹:۱۷
Background image

اعلامیه مشترک در پیوند به واپس گیری ولسوالی ده یک ولایت غزنی پس از (دو) سال

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور امروز در یک عملیات ویژه از پیش طرح ریزی شده، ولسوالی ده یک ولایت غزنی را پس از دو سال از تصر

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۶ - ۹:۱۳
Background image

اعلامیه وزارت امور داخله،

وزارت امور داخله پیشاپیش به اطلاع عموم هموطنان عزیز  می‌رساند که در صورت پیروزی تیم ملی کریکت در مسابقه پیشرو، از انجام

بازگشت به اطلاعیه ها