اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مایع بدون کلسترول مورد نیاز قطعات و جزوتامهای تصدی ملی محافظت عامه

nazary_admin

Publish Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود:

وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد (لات اول) پروژه تهیه و تدارک یک  قلم روغن مایع بدون کلسترول
مورد نیاز قطعات وجز تام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1399 -  
تحت شماره داوطلبی
 MOI/99/G-2020، را به شرح ذیل اعطا نماید:

لات اول پروژه تدارک یک قلم روغن به شرکت محمد ولی سلیم زوی لمیتد دارنده جواز نمبر های (0101-18556) ،آدرس دهن چمن حضوری، مارکیت، مرکز کابل کابل. به قیمت فی واحد مبلغ(114.1) افغانی. قیمت مجموعی حد اقل مبلغ 11،556،903.75)  افغانی و قیمت مجموعی حد اکثر مبلغ (14،446،129.69) افغانی.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت امور داخله، ریاست تدارکات آمریت تدارکات اجناس، بلاک 310 ، واقع سرک میدان هوائی مقابل شهرک آریا، کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

نوت: داوطلبان می توانند بر علاوه آدرس فوق، شکایات خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، به ایمیل آدرس qadir.nawed.moipd@gmail.com نیز درج نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۱۰:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد ق. ا ولایت کاپیسا پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد،اعطا قرارداد ق.ا.ولایت کاپیسا پروژه تهیه و تدارک یک قلم روغن مورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۸ - ۹:۵۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد لات 20 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد  اعطا قرارداد لات 20 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۹:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد لات 4،لات 15،لات 16،لات 30، ولات 31 پروژه تهیه و تدارک 14 قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی لوژستیک .

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور داخله در نظر دارد، قرارداد  اعطا قرارداد لات 4،لات 15،لات 16،لات 30،لات و لات 31 . . .

Back to tenders