ابلاغیه وزارت امورداخله درپیوند به منع داد وستد اسعار خارجی درمعاملات

moi-af
aa

ابلاغیه وزارت امورداخله درپیوند به منع داد وستد اسعار خارجی درمعاملات
به اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان، خرید وفروش زمین، خانه، دوکان، مارکیت، سرای، آپارتمان، وسایل، وسایط، کرایه و گروی به اساس اسعارخارجی قطعآ منع می باشد.
وزارت امورداخله به منظور تطبیق فیصله کابینه، به تمامی قوماندانی های امنیه ولایت ها و نهاد های کشفی هدایت می دهد تا ازچنین موارد به گونه دوامدار نظارت وجدآ جلوگیری نمایند.
درصورت تخلف، با متخلفین طبق شریعت و قانون برخورد جدی صورت خواهند گرفت.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۱۱:۲۵
Background image

اطلاعیه!

به تمامی هموطنان که وسایط شان سال ها باقیداری دارد و از اثر مشکلات اقتصادی نتوانسته اند که باقیداری وسایط خویش را تصفیه نمایند اطلاع داده می شود که

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۲:۵۵
Background image

اطلاعیه

براساس راپور گمرک کابل به وزارت امور داخله در مورد ۴۴عراده وسایط پلیت دار که قبلاً مفقود گردیده بود و دارای پلیت کابل، هرات، بلخ و پکتیا میباشند و

بازگشت به اطلاعیه ها