گالری رسانه

در این گزارش وضعیت امنیتی ولسوالی استالف کابل را به تصویر کشیده ایم

فراغت نزدیک به ۵۰ تن از دوره ی سوم کورس خنثی سازی ماین و مواد منفجره

سمینار سه روزه مسوولین تعلیم و تربیه قوماندانی امنیه ولایات و قطعات مرکزی

فراغت نزدیک به ۴۰۰ تن از قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت پولیس

رهایی یک خانم بعد از ۲۵ سال از قید خانگی‌برادرش

پایان سمینار ده روزه مدیران حقوق پولیس ولایات و قطعات مرکزی

چراغ های ترافیکی جدید در ده چهار راهی شهر کابل فعال شد

بازداشت چهار تن در پیوند به سو استفاده از نام مجاهدین و سرقت پول نقد

سمینار ده روزه رهنمودی مدیران حقوق پولیس قوماندانی امنیه ولایات و قطعات مرکزی

فراغت ۵۳۰ تن معتاد صحت یاب شده از یک دوره ی آموزشی کار آموزی

منسوبین ریاست انتک طی یک عملیات کشفی یکتن را در پیوند به فریبکاری وسرقت سه عراده موتر بازداشت کرد

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت بامیان

سمینار رهنمودی_ حوزه نزده هم امنیتی شهر کابل

سمینار رهنمودی _ حوزه پانزدهم امنیتی شهر کابل

گزارش از کارکرد و فعالیت های نیروهای امنیتی حوزه چهارم کابل

افتتاح یک باب مدرسه دینی در ولایت پکتیا از سوی الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله

Pagination