گالری رسانه

جریان کنفرانس خبری مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخله

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت کندز

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت بغلان

سمینار رهنمودی “رفتار نیک‌ پولیس با مردم” _حوزه دوم امنیتی شهر کابل

منسوبین ریاست عمومی تحقیقات جنایی دوتن را در پیوند به قتل وسرقت وسایط نقلیه بازداشت نمودند

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت سمنگان

سمینار رهنمودی حوزه اول امنیتی پولیس شهر کابل

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت تخار

الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله طی سفر رسمی به ولایت سرپل رسید

فراغت بیشتر از ۷۰ تن پس از آموزش های مسلکی در بخش کمپیوتر، مخابره و کمره های امنیتی

فعالیت های نیروهای حوزه دهم امنیتی پولیس شهر کابل

مصاحبه اختصاصی با محترم مخدوم محمد عالم ربانی قوماندان امنیه ولایت غزنی درمورد وضعیت امنیتی آن ولایت

محفل فراغت تعداد ۲۵۰ تن از یک دوره آموزشی رهبریت و مدیریت از قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت پولیس

.رونمایی مجله طبی پولیس وزارت امور داخله

!گزارش امنیتی ولایت پکتیا

!گزارش از پروسه تعلیم و تربیه پولیس محافظت عامه

Pagination