گالری رسانه

حنیف اتمر 1387-1389

یونس قانونی 1375-1381

محمد اسلم وطنجار

شهنواز تنی

عبدالقدیر نورستانی

پیام تبریکی محترم محمد مسعود اندرابی وزیر امورداخله، به‌مناسبت نهم حوت

نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی مبارک

نهم حوت روز حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

پولیس خدمتگار جامعه - حوزات امنیتی شهر کابل

پولیس خدمتگار جامعه - حوزات امنیتی کابل

پولیس خدمتگار جامعه - دروازه های کابل

پولیس خدمتگار جامعه - ولایت پروان

پولیس خدمتگار جامعه - ولسوالی پغمان و حوزه ۱۸ کابل

سخنرانی محمدمسعود انداربی وزیرامور داخله در افتتاحیه برنامه پولیس مردم و منبر

فراغت دور نخست برنامه ماستری اکادمی پولیس

برنامه پولیس، مردم و منبر با حضور محترم مسعود اندرابی وزیر امور داخله

Pagination