گالری رسانه

جریان معرفی روسای معینیت مبارزه با مواد مخدر

روز ملی بیرق/د ملي بيرغ برنامه

پولیس خدمتگار جامعه - قطعه 01 پولیس

پولیس خدمتگار جامعه - مبارزه علیه مواد مخدر

پولیس خدمتگار جامعه - کاپیسا

پولیس خدمتگار جامعه - ولسوالی سروبی ولایت کابل

خسارات به جا مانده طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار

پولیس خدمتگار جامعه - محافظت از پایه های برق

منشی عبدالمجید

ویس احمد برمک

تاج محمد جاهد

نورالحق علومی 1393 -1394

محمد عمر داودزی 1392-1393

علی احمد جلالی

غلام مجتبی پتنگ 1391-1392

بسم الله محمدی 1389-1391

Pagination