گالری رسانه

7 نفر از اعضای ریاست امنیت داخلی به شمول کارمندان ریاست عمومی پاسپورت برای چاپ پاسپورت های جعلی.

جلسه معارفه والی تازه منتخب ولایت میدان وردک

شمس الرحمان فضلی به عنوان سرپرست ریاست هماهنگی ولایتی معینیت تامیناتی وزارت امور داخله معرفی شد

مولوی محمد اسحق آخوندزاده به عنوان والی جدید غزنی تعیین شد

‏خانم که در حوزه دوازدهم کابل آمر جنایی را متهم کرده بود گرفتار شد

نشستی در تالار وزارت امور داخله با حضور نمایندگان پارلمان کابل، رهبران شوراها و افراد متنفذ برگزار شد.

وزارت داخله برای تامین امنیت تجار ملی گام های جدی برداشته است

پنج تن همرا با مواد نشه آور دست به دست دستگیر شد

سنک تهداب اعمار مسجد در مقر وزارت امور داخله گذاشته شد

وضاحت

رادیو پولیس دوباره به فعالیت آغاز نمود

پولیس راډیو بیاځلې فعالیت پیل کړ

مولوی انجینر حمید الله حبیبی به صفت سرپرست عمومی تعمیرات وزارت امورداخله و مولوی الهام الدین عمری به صفت معاون نظامی این ریاست تعین شدند

نیک جمال جمالی بحیث ر‌ئیس ریاست انتک گماشته شد

مولوی سعید الله حماس به حیث رپیس خدمات عامه وزارت امور داخله گماشته شد

نشست رهنمود محترم شیخ عبدالبصیر نماینده خاص امیرالمؤمنین حفظه الله در مقر وزارت امور داخله

Pagination